Binnen het Circulaire Economie-programma werkt de MRA aan circulaire gebiedsontwikkeling. Het doel daarvan is om circulaire principes zo veel mogelijk mee te nemen in alle gebieds- en bouwontwikkelingen binnen de MRA. Op die manier werken we toe naar een circulaire bouweconomie, waarin de waarde van gebouwen en materialen behouden blijft en bouwafval zo veel mogelijk wordt voorkomen.

Binnen de MRA is de bouwopgave groot. In de periode tot 2040 gaat het om ongeveer 230.000 nieuwe woningen. Wanneer we die bouwopgave circulair doen, biedt dat kansen om de bouwsnelheid te verhogen en de milieu-impact te verlagen. Daarbij gaat het onder meer om circulair ontwerp, waarbij onderdelen weer losmaakbaar zijn aan het einde van de levensduur, en het toepassen van biobased producten.

De Werkgroep Circulaire Gebiedsontwikkeling werkt aan het regionaal borgen van circulaire principes in de gebiedsontwikkeling en de verschillende bouw- en sloopprojecten. Daarbij wordt er onder meer gekeken naar de kansen voor regionale bouwhubs met vrijkomende materialen, en digitale platformen om vrijkomende materialen hoogwaardig opnieuw te kunnen gebruiken.

Relevante onderzoeken

De afgelopen periode zijn enkele relevante onderzoeken gedaan over circulair bouwen in de MRA: