Vanuit het project MRA-materialenpaspoort biedt de MRA deelnemende overheden ondersteuning bij hun communicatie. Met de tips en voorbeelden uit het communicatiepakket kunnen zij aan de slag met de communicatie over dit project.

Communicatiepakket

Het communicatiepakket bevat voorbeelden die overheden aan kunnen passen aan hun situatie door bijvoorbeeld uw eigen logo of details toe te voegen. Het zwaartepunt van het communicatiepakket ligt op de interne communicatie, dus binnen de eigen organisatie.

Voor de interne communicatie bevat het pakket de volgende onderdelen:

 • handleiding bij het communicatiepakket
 • voorbeeld nieuwsbericht voor intranet/interne nieuwsbrief deelname pilot (1)
 • hulpmiddelen voor een bijeenkomst over het materialenpaspoort in de eigen organisatie (2)
  • draaiboekje;
  • voorbeeld voor een power point presentatie;
  • voorbeeld uitnodiging;
  • voorbeeld aankondigingsposter.
 • schriftelijke achtergrondinformatie (3)
  Om collega’s op een gemakkelijke manier schriftelijk te informeren, kunt u gebruikmaken van

  • flyer;
  • factsheet;
  • document met veel gestelde vragen over het materialenpaspoort.
 • hulpmiddelen om de bestuurder bij het project te betrekken (4)
  • oplegnotitie voor de wethouder;
  • document met tips om bestuurders bij het project te betrekken.
 • Als u een certificaat wilt ontvangen, kunt u dit doorgeven aan uw consultant van Madaster.
  Het certificaat is niet in het pakket opgenomen.

Voor uw voor externe communicatie bevat dit pakket:

 • een voorbeeld voor een persbericht (5)
  Dit voorbeeld vormt de basis voor een persbericht dat u naar perscontacten kunt sturen zoals lokale media.

Download communicatiepakket