Het RPC is een samenwerking met marktpartijen, overheden en corporaties op het thema Circulaire Woningbouw. Een programma waarbij de basis ligt bij concrete projecten waarover we kennis en praktijkervaringen delen. Zo leren we van elkaar en werken samen om de ambities in de deze regio te bereiken.

Lees alles over dit project: https://c-creators.org/rpc