Een gezamenlijke aanpak bij inkoop-trajecten creëert duidelijkheid en brengt de markt in beweging. Dat besef is er ook bij de MRA-overheden.

Binnen het Circulaire Economie-programma werkt de MRA aan Circulair Inkopen & Opdrachtgeverschap. Het doel daarvan is om klimaatneutrale en circulaire principes structureel mee te nemen in alle inkooptrajecten van fysieke producten van de verschillende MRA-overheden. Op die manier dragen de overheden vanuit hun rol als opdrachtgever bij aan een circulaire economie.

Gezamenlijke intentieverklaring & roadmap

Daarom hebben 32 gemeenten en 2 provincies in juni 2018 de Intentieverklaring circulair inkopen en opdrachtgeverschap getekend. Om richting te geven heeft de MRA een Roadmap Circulair inkopen & Opdrachtgeverschap ontwikkeld. Deze Roadmap biedt onder meer een concreet stappenplan voor MRA-overheden om met circulair inkopen aan de slag te gaan. Onderdeel daarvan is dat iedere MRA-overheid een ‘kwartiermaker’ aanstelt, die zorgt voor voortgang en kennisontwikkeling.

Werkgroep Circulair inkopen & Opdrachtgeverschap

In de Werkgroep Circulair Inkopen wisselen overheden kennis en ervaringen uit, en wordt de verbinding gezocht met externe initiatieven. Subwerkgroepen op specifieke inkooppakketten ontwikkelen eisen en criteria, waar ook andere MRA-overheden hun voordeel mee kunnen doen. Daarbij werkt de MRA intensief samen met onder meer expertisecentrum PIANOo.

Handreiking

De MRA heeft voor diverse inkooppakketten een Handreiking Klimaatneutraal en Circulair Inkopen opgesteld.Klik hier om deze te bekijken.

Meer informatie

Als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Milan Bijl, regisseur Circulair Inkopen en Opdrachtgeverschap; milan@hang10.company