Een gezamenlijke aanpak bij inkoop-trajecten creëert duidelijkheid en brengt de markt in beweging. Dat besef is er ook bij de MRA-overheden.

De MRA-overheden kopen jaarlijks voor ongeveer € 4 miljard in. Deze inkoopkracht kunnen ze inzetten om de markt te veranderen, vooral bij fysieke producten. Als overheden klimaatneutraal en circulair gaan inkopen, zullen bedrijven hun productenaanbod en productieprocessen moeten gaan aanpassen. Als gevolg daarvan ontstaat een meer circulaire economie.

Gezamenlijke intentieverklaring & roadmap

Daarom hebben 32 gemeenten en 2 provincies in juni 2018 de Intentieverklaring circulair inkopen en opdrachtgeverschap getekend. In opdracht van de bestuurders van de Metropoolregio Amsterdam op het gebied van duurzaamheid is de Intentieverklaring uitgewerkt naar een Roadmap Circulair inkopen & Opdrachtgeverschap. De roadmap is een praktische handleiding waarin alle MRA-partijen terugvinden wat ze moeten doen om de inkoopambities te bereiken. Partijen zijn nu de gemaakte afspraken op het gebied van circulair inkopen en opdrachtgeverschap gericht aan het uitvoeren. Door meer dan 90 direct betrokkenen, afkomstig uit de MRA en het bedrijfsleven, is aan deze roadmap gewerkt. Lees verder >

Werkgroep Circulair inkopen & Opdrachtgeverschap

De MRA-werkgroep Circulair inkopen & Opdrachtgeverschap is de centrale plek in de regio waar ambtenaren uit alle MRA-gemeenten en provincies samenwerken aan circulair inkopen en opdrachtgeverschap. Alle ambtenaren die in hun gemeente bezig zijn met circulair inkopen en opdrachtgeverschap kunnen deelnemen. Binnen de werkgroep worden kennis en ervaring uitgewisseld en gezamenlijke initiatieven gestart. Daarbij wordt actief de verbinding gezocht met PIANOo, het landelijke expertisecentrum op aanbesteden.

Subwerkgroepen rondom specifieke inkooppakketten

Naast de Werkgroep zijn er verschillende subwerkgroepen rondom bepaalde inkooppakketten. Deze subwerkgroepen werken aan leidraden voor het klimaatneutraal en circulair inkopen van specifieke inkooppakketten. In die leidraden staan onder meer een gezamenlijke visie, een aantal uitgangspunten voor de aanbesteding en een overzicht van mogelijke eisen en criteria.

Meer informatie

Als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met de Regisseur Circulair Inkopen Valentina Schippers, vopejko@haarlem.nl