Een gezamenlijke aanpak bij inkoop-trajecten creëert duidelijkheid en brengt de markt in beweging. Dat besef is er ook bij de MRA-overheden.

De MRA-overheden kopen jaarlijks voor ongeveer € 4 miljard in. Deze inkoopkracht kunnen ze inzetten om de markt te veranderen. Als overheden circulair inkopen, zal het bedrijfsleven bij wie die overheden inkopen, ook circulair moeten gaan inkopen. Zo ontstaat een kettingreactie.

Gezamenlijke intentieverklaring & roadmap

Daarom hebben 33 gemeenten en 2 provincies in juni 2018 de Intentieverklaring circulair inkopen en opdrachtgeverschap getekend. De MRA-werkgroep Circulair inkopen & Opdrachtgeverschap heeft het afgelopen half jaar gewerkt om deze ambities uit te werken in een Roadmap Circulair Inkopen & Opdrachtgeverschap.

Werkgroep Circulair inkopen & Opdrachtgeverschap

De MRA-werkgroep Circulair inkopen & Opdrachtgeverschap is de centrale plek in de regio waar ambtenaren uit alle MRA-gemeenten en provincies samenwerken aan circulair inkopen en opdrachtgeverschap. Alle ambtenaren die in hun gemeente bezig zijn met circulair inkopen en opdrachtgeverschap kunnen deelnemen. Binnen de werkgroep wordt gewerkt aan beleid (zoals de Roadmap), verder is het een plek waar ambtenaren kennis en ervaring uitwisselen en samenwerkingen opstarten. Er lopen op dit moment zo’n 4 trajecten over het uitwerken van circulaire criteria voor aanbesteden en inkopen.

Diverse overheden hebben de afgelopen jaren al ervaring opgedaan met circulair opdrachtgeven of circulair inkopen, bijvoorbeeld via Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). De MRA-inspanningen rondom circulair inkopen en opdrachtgeverschap geven onder meer nadere invulling aan de circulaire aspecten van de MVI-plannen van de MRA-overheden.

De MRA werkt samen met partijen op nationaal niveau om de inspanningen rond het meten van circulair inkopen te harmoniseren. Ook draagt de MRA bij aan de Inkoop Leernetwerken van Pianoo.

Meer informatie

Als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Jolein Baidenmann.