De MRA werkt aan handreikingen voor het klimaatneutraal en circulair inkopen van verschillende inkooppakketten. Deze worden ontwikkeld door teams van samenwerkende overheden, soms met behulp van externe expertise.

Vanuit de MRA zijn de volgende handreikingen opgeleverd:

Een overzicht van de tools voor klimaatneutrale en circulaire inkoop voor asfalt en beton staan samengevat in de flyer “inkopen” (ppt doc.)

Ter ondersteuning om te werken met de handleiding voor asfalt en beton is deze e-learning module ontwikkeld:  E-learning voor klimaatneutale en circulaire inkoop van asfalt en beton

Daarnaast is er een voorstel gemaakt voor Competentie Ontwikkeling binnen MRA-overheden. Dat gaat specifiek in op de benodigde competenties, vooral voor het inkopen met de Milieukostenindicator (MKI).

Externe publicaties

Naast MRA-publicaties zijn er enkele externe publicaties rondom klimaatneutraal en circulair inkopen. De volgende publicaties zijn in ieder geval ook voor MRA-overheden relevant:

Door het landelijke platform Pianoo worden ook handreikingen ontwikkeld. In een aantal gevallen wordt daar een actieve bijdrage aan geleverd door MRA overheden en Amsterdam Economic Board zoals verkeersborden en bewegwijzering en ICT hardware. Naar pianoo.nl >>

Voor het delen van kennis voor circulaire bruggen is bruggencampus.nl een aanrader..