De werkgroep Circulair inkopen & Opdrachtgeverschap zal de intentieverklaring Circulair opdrachtgeverschap en Circulair inkopen uitwerken naar een Roadmap Circulair inkopen & Opdrachtgeverschap

De bestuurders van de Metropoolregio Amsterdam (MRA)hebben de Werkgroep Circulair inkopen en Opdrachtgeverschap gevraagd om de intentieverklaring Circulair opdrachtgeverschap en Circulair inkopen uit te werken. De werkgroep heeft dit opgepakt en ontwikkelt daarvoor een Roadmap richting 100% Circulair inkopen & Opdrachtgeverschap. De werkgroep legt deze roadmap in het eerste kwartaal van 2019 voor aan bestuurders.

Handleiding voor verschillende overheden

De roadmap biedt een handleiding voor overheden, met praktische instrumenten en een beschrijving van het aanbevolen proces voor circulair inkopen en opdrachtgeverschap. Ook worden er tussentijdse mijlpalen benoemd. De handleiding houdt rekening met verschillende uitgangspunten en snelheden. Daardoor is deze zowel te gebruiken door koplopers als door overheden die nog moeten beginnen met circulair inkopen.

In een aantal sessies werken de werkgroepleden toe naar het eindresultaat: de roadmap. Elementen die aan de orde komen zijn onder andere: welke instrumenten kunnen helpen bij het proces van circulair inkopen en aanbesteden, hoe kun je circulair opdrachtgeverschap inbedden in alle aspecten van de organisatie (financiën, contracthouders, budgethouders, etc). Tevens staan ze stil bij het creëren van intern draagvlak voor circulair inkopen en aanbesteden (ook de cultuurverandering en de communicatiestrategie die daarvoor nodig is). De werkgroep besteedt extra aandacht aan manieren voor het meten van circulair inkopen, ook in samenhang met nationale processen. Tijdens het werken aan de roadmap wordt het bedrijfsleven betrokken, om hun suggesties te kunnen meenemen.