Gemeenten zijn verplicht om plekken aan te wijzen voor het verzamelen van elektronische reststromen. Dat wordt vaak uitbesteed aan derde partijen. Maar, wordt er op die manier voldoende ingezameld? En worden deze ingezamelde stromen voldoende circulair verwerkt? MRA-overheden willen samenwerken om de inzameling en hoogwaardig hergebruik te stimuleren.

Een deel van de e-waste (elektronisch afval) in de MRA wordt nog niet ingezameld of nog niet hoogwaardig gerecycled. De MRA-overheden vinden dit afval wel een belangrijk aandachtspunt. Daarom werken MRA-gemeenten vanaf oktober samen in een werkgroep E-waste en circulair ICT.

Afweging lokale of regionale aanpak

In de werkgroep E-waste zullen de deelnemers kennis en ervaringen uitwisselen rond logistiek en verwerking van e-waste en het circulair maken van ICT-hardware.

Businessvoorbeelden

Om de werkzaamheden van de werkgroep te onderbouwen, heeft onafhankelijk onderzoek plaatsgevonden naar de data van e-waste. Verder wordt in samenwerking met het bedrijfsleven gewerkt aan nieuwe businessvoorbeelden rondom inzameling en hoogwaardige recycling.Bestuurders willen van de werkgroep antwoord op de vraag op welke stromen het zinvol is om bovenlokaal samen te werken. En de werkgroep zal een advies uitbrengen over het regionaal houden en verwerken van reststromen e-waste.

Afstemming en samenwerking

De werkgroep E-waste zal afstemmen met de mensen die zich binnen de werkgroep Circulair Inkopen bezighouden met circulaire criteria voor printers en wegwijzers. Daarnaast vindt met de Amsterdam Economic Board afstemming plaats rondom datacentra.

Meer informatie

Als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Jolein Baidenmann.