In een circulaire economie worden grondstoffen zo veel mogelijk hergebruikt. Ongeveer 87% van het plastic wordt als restafval verwerkt. Dit strookt niet met de missie om van de MRA een circulaire regio te maken. MRA-overheden onderzoeken daarom de mogelijkheden om ook deze afvalstroom te verminderen en hoogwaardig te recyclen.

13% van het totale plasticaanbod in de MRA wordt gescheiden ingezameld als plastic. Van dit ingezamelde plastic is slechts twee derde te recyclen. De projectgroep Circulaire Economie heeft daarom de werkgroep Plastics ingesteld. Ook heeft de projectgroep opdracht gegeven voor nader onderzoek.

Onderzoek zorgt voor meer inzicht

Plastic (of kunststof) is een verzamelnaam voor vele soorten plastic. De werkgroep Plastics richt zich op het inzichtelijk maken van de samenstelling, soort en herkomst van het huidige plasticaanbod (zowel huishoudelijk als bedrijfsmatig). Bestuurders in de MRA hebben opdracht gegeven tot onderzoek dat moet zorgen voor meer inzicht met betrekking tot deze diverse afvalstroom. De uitkomsten van het onderzoek worden gedeeld en gebruikt in de werkgroep Plastics.

Rendabele business voorbeelden creëren

De werkgroep Plastics verkent mogelijkheden om op MRA-niveau tot specifieke business voorbeelden te komen voor deelstromen in het plastic. Ook ondersteunt de werkgroep gemeenten bij de problematiek rond plastic verpakkingen., bijvoorbeeld door een position paper Plastic en een raamovereenkomst op te stellen. Een ander voorbeeld van ondersteuning is het creëren van een business voorbeeld door alle plastics binnen de MRA in te zamelen via dezelfde bak en achteraf te sorteren naar waardevolle grondstoffen.

Onderzoek naar gezamenlijke inkoop en hergebruik

Daarnaast verkent de werkgroep de mogelijkheden van circulaire inkoop, zoals in de plasticfabriek Almere en het hergebruik van plastic zoals door de voedingsindustrie in Zaanstad. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden van sturing op basis van data en de meerwaarde van verder onderzoek of lobby ten aanzien van onder meer de gecombineerde inzameling van huishoudelijk afval en bedrijfsafval.
Daar waar plastics op dit moment niet herbruikbaar zijn, laat de werkgroep onderzoek doen naar mogelijkheden deze wel te kunnen hergebruiken.

Betrokken bij diverse activiteiten

Vanwege de complexiteit van het onderwerp, is er een aantal deelwerkgroepen ingesteld. Bijvoorbeeld de deelwerkgroep Verminderen plasticgebruik. Hierin zullen initiatieven om de hoeveelheid plastic te verminderen worden gebundeld.

In de werkgroep Plastics werken ambtenaren samen met vertegenwoordigers van afvalverwerkende bedrijven en de Amsterdam Economic Board.
De werkgroep is betrokken bij diverse activiteiten zoals de MRA-Experttafel Vervuiling PMD. Aanleiding hiervoor is de toegenomen vervuiling van het ingezamelde PMD (plastic en metalen verpakkingen en drankpakken) die de mogelijkheden voor hoogwaardige recycling negatief beïnvloedt.

Meer informatie

Als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Marten Boels.