De MRA heeft op lobbygebied de handen ineen geslagen. Een lobby-agenda maakt het mogelijk om ons als één regio richting het Rijk en Europa te  positioneren. Daarbij wordt aangesloten op de inzet van Amsterdam en Noord-Holland op dit gebied.

De MRA heeft de ambitie om zich te ontwikkelen als circulaire topregio van nationale en  internationale betekenis. Daarom is besloten de inzet op dit gebied te vergroten.

Eerste concrete resultaat is de lobby-agenda circulaire economie MRA die afgelopen najaar is vastgesteld. Deze biedt inhoudelijk houvast voor de inzet op dit gebied. De aandacht richt zich op plastic, textiel, het vergroenen van de belastingen, circulair bouwen, bedrijfsafval en stedelijk afval. Denk aan het bij elkaar brengen in wet- en regelgeving op dit gebied, waardoor meer massa kan worden gemaakt.

In 2023 richt de aandacht zich vooral op het verder uitwerken en uitvoeren van de lobby-agenda, denk aan versterking van de circulaire positionering van de MRA in Den Haag en Brussel. Dit vergroot de kansen voor beïnvloeding, kennisdeling en financiering van de regionale inzet.

Dennis Hermans werk  sinds kort aan een bundeling van krachten op lobbygebied voor de transitie naar een circulaire economie in de Metropoolregio Amsterdam. In een interview vertelt hij hierover: MRA-paraplu vergroot impact lobby circulaire economie.

Mail voor vragen, opmerkingen of tips naar Najat Azogagh, nazogagh@almere.nl | n.azogagh@amsterdam.nl