Veel mensen vinden windmolens en zonneweiden een aantasting van het landschap. Op hun beurt staan monumentenzorg en welstand in veel oude binnensteden de verduurzaming van woningen in de weg. De Clean Energy Challenge daagt ontwerpers wereldwijd uit om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die hier op een slimme manier op inspelen.

De ambities op het terrein van de energietransitie staan soms haaks op de wens om de kwaliteit van ons landschap en het uiterlijk van monumentale binnensteden te bewaken. De Clean Energy Challenge anticipeert hierop. De Challenge vindt plaats op initiatief van What Design Can Do en wordt mede ondersteund door onder meer de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de Universiteit van Amsterdam, de IKEA Foundation, ABN AMRO, Sociale Enterprise NL en HIVOS.

Inmiddels zijn de genomineerden door een deskundige jury aangewezen. De komende maanden zullen deze in een incubatieprogramma verder worden ontwikkeld. Op die manier worden de innovatieve oplossingen rijp gemaakt om te worden geïmplementeerd in de praktijk van onder meer de MRA.

Website Clean Energy Challenge >>