De energietransitie voeren we nog te veel met circulaire oogkleppen voor. Het aantal zonnepanelen neemt een grote vlucht. Zelfs de bewoners van de gouden glorie in mijn wijkje, niet echt de duurzame verhoede der natie, beginnen panelen op hun daken te pluggen. Je ziet hoe startsubsidies hun werking doen.

Voor molens geldt min of meer hetzelfde. We bouwen steeds grotere joekels, maar wat doen we ermee als ze straks door ouderdom zijn uitgedraaid? En waar blijven straks de batterijen van al die elektrische auto’s?

Eens te meer blijkt dat het opbouwen van een duurzame samenleving om een integrale benadering vraagt. Circulaire uitgangspunten moeten voor de volle 100% deel gaan uitmaken van de energietransitie.

Als MRA kunnen we hier niet aan voorbij gaan. Voeg circulariteit toe als eis aan alles wat we op energiegebied doen. Dat is echt nodig. Laten we vooral starters en innovators een impuls geven om hier met oplossingen voor te komen!

Lex Hendriksen,
Medewerker team Circulair MRA