“Alle zeilen bijzetten voor duurzame toekomst”

Gedreven enthousiast. Zo laat wethouder Haydar Erol van Beverwijk zich het beste typeren als hij aan het woord is over zijn duurzaamheidsbeleid. “Ik wil me als bestuurder inzetten om zaken ten goede te veranderen voor de komende generatie.” In dit kader is hij blij met de samenwerking in metropoolverband. “Laten we vooral sámen alle zeilen bijzetten voor een duurzame toekomst.”

Als kleine gemeente is Haydar Erol blij mee te kunnen liften op de kracht van de MRA-samenwerking. “Liefst pak ik de uitdagingen in samenhang op, alles heeft immers met alles te maken. Neem circulair inkopen. Doordat we in MRA-verband gezamenlijk in dit dossier optrekken, kunnen we veel meer bereiken. De mogelijkheden van wind op zee en het onderhoud aan de parken is eveneens gebaat bij onze MRA-samenwerking.”

Gebundelde kracht
Wensen heeft hij met betrekking tot het schoner maken van de scheepvaart. “Dit is een onderwerp dat ik graag in metropoolverband wil agenderen. Als gemeente hebben we wel ideeën, maar die maken vooral kans indien we ze in regionaal verband oppakken.”

Wethouder Haydar Erol: “Dankzij de MRA-samenwerking kunnen we veel meer bereiken”

Zo kan Beverwijk als kleine gemeente nooit alleen een voldoende grote vuist maken om de vervuiling die vanaf het water op de gemeente afkomt te verminderen. Voordeel van de agendering op metropoolniveau is   ook dat dit de samenwerking op duurzaamheidsgebied met de buurgemeenten stimuleert. “Zo doen we de voorbereiding van het portefeuillehoudersoverleg samen met de andere gemeenten in Zuid-Kennemerland. Daarnaast vindt er regelmatig overleg plaats met alle gemeenten aan het Noordzeekanaal over de kansen om de bedrijvigheid op en langs het kanaal aan te jagen. Die gebundelde kracht zie je ook terug in de Omgevingsdienst IJmond.”

Milieuthermometer zorg
Daarnaast spelen er allerlei uitdagingen binnen zijn gemeenten waarbij hij als wethouder zelf het voortouw neemt. Erol is in dit verband zeer te spreken over de ambities van het Rode Kruis Ziekenhuis op duurzaamheidsgebied. Viva Zorggroep is een ander goed voorbeeld. Zij zijn eveneens goed op weg met het verduurzamen van de bedrijfsvoering, variërend van bewustwording van het personeel tot duurzame inkoop en het verminderen van de hoeveelheid afval die jaarlijks vrijkomt. Beide zorginstellingen maken ook werk van de implementatie van de ‘Milieuthermometer zorg’.  Deze biedt structuur aan het duurzaamheidsbeleid en maakt zichtbaar wat de instellingen bijdragen aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. “Ik vind het heel belangrijk dat dergelijke grote instellingen circulaire stappen maken, te meer dat daar een voorbeeldwerking vanuit gaat.”

Papa, wat ga je doen?
Het onderwerp raakt hem ook persoonlijk. Niet in de laatste plaats omdat zijn beide dochters hem voortdurend bij de les houden. “Eén van hen is nu op wereldreis en als ik haar aan de telefoon heb gaat het ook regelmatig over wat ze op haar reis meemaakt  op het gebied van plastic, afval en dierenleed. Laatst vroeg ze mij ‘Papa wat ga je doen om al deze problematiek aan te pakken?’ Ik antwoordde ‘Lieve schat, ik ben maar een simpele eenvoudige wethouder van Beverwijk met een kleine 40.000 inwoners. Denk je dat ik zo’n lange arm heb dat ik ook grote vraagstukken aan de andere kant van de wereld kan oplossen?’ Toen zei ze ‘Nee pap, dat bedoelde ik niet, maar stel dat ik later kinderen krijg. Dan wil ik hen kunnen vertellen dat hun opa vroeger een besluit heeft genomen waardoor zij hier nu gezond en veilig kunnen leven.’ Zoiets raakt me enorm. Met het oog op de toekomst vind ik vooral het  klimaatvraagstuk heel erg belangrijk. Daar wil ik me in ieder geval extra voor inzetten.”