De oproep van Rutger Ekhart rond duurzaam beheer, zie het interview met hem, is mij uit het hart gegrepen. Want alle MRA-gemeenten kunnen vanuit hun duurzaamheidsbeleid inmiddels inspirerende projecten laten zien. Maar met het circulair beheer in de buitenruimte blijft het nog opvallend stil. Het lijkt erop dat beheerders toch nog vooral functioneel ingeregeld zijn. Het moet solide zijn, goedkoop, lang mee gaan, weinig onderhoud vergen en vooral standaard zijn conform het handboek openbare ruimte.

Straatstenen of de verkeerspaal opnieuw gebruiken zijn gelukkig wel al gemeengoed. Maar voor een verdergaande beleid bespeur ik te vaak een ‘ja maar’-gehalte. In de trant van: een duurzame wipkip is te onderhoudsgevoelig, de circulaire stoeptegel verschiet snel van kleur en een zitbank van olifantenpoep blijft bij de geringste regenbui aan iemands achterste plakken. En beseffen wij circulaire goeroes eigenlijk wel de praktische bezwaren die aan niet direct recyclebaar plastic beschoeiingen kleven?

Natuurlijk, de twijfels zijn vaak logisch en begrijpelijk. Maar ik mis de drive om pionier te willen zijn en te kiezen voor een voortrekkersrol. Hoe zit het met de afspraak uit 2021 om in de openbare ruimte ten minste één aanbesteding per jaar te doen in circulair straatmeubilair? Hoeveel straten zijn er inmiddels al vanuit de handreiking beton/asfalt van een nieuw wegdek voorzien? Waar staat het bamboe verkeersbord? Wie laat zijn bermgras maaien met de verplichting aan de aannemer dat het maaisel zo hoog mogelijk op de R-ladder wordt aangewend?

Beheerders steek uw nek uit en lever ook uw bijdrage aan de omslag naar de circulaire samenleving! Stel dat circulair aanbesteden in het begin tot iets hogere kosten leidt, ik verwacht het niet, dan nog hoeft dat echt geen reden te zijn om maar het oude te blijven doen? Je kunt toch tegen de gemeenteraad zeggen van  ‘Traditioneel doen we vanuit onze beheerbudgetten twintig reconstructies per jaar. Dit jaar doen we er zestien, maar die zijn dan wel maximaal circulair.’ Waarom doen we dat nog niet? Dus beheerders, zoek elkaar op. Versterk en inspireer elkaar. Ga aan de slag in de wetenschap dat de MRA-buur het ook doet en de markt zich dus vervolgens echt wel in beweging komt. Daar wil ook ik u graag toe oproepen. De MRA helpt graag om het gesprek tussen MRA-gemeenten die hiermee aan de slag willen aan elkaar te koppelen!

Lex Hendriksen,
Medewerker team Circulair MRA