Regelmatig horen we de klacht van een ondernemer dat een beloftevol circulair initiatief strandt op bestaande wet- en regelgeving. De ervaring leert dat het in veel gevallen gaat om  onbekendheid met de materie. Maar ook dán is het van belang om ondernemers die obstakels ervaren de helpende hand te bieden.

Om die reden ben ik blij dat we onlangs vanuit metropoolverband de kennis en kunde op het gebied van zowel het beleid als de praktijk hebben gebundeld in het Platform Wet- en Regelgeving. Dit bestaat uit vertegenwoordigers van de provincies Noord-Holland en Flevoland, de omgevingsdiensten en het Rijk. Doel is om op een laagdrempelig manier circulaire ondernemers die ergens tegenaan lopen de weg te wijzen. Ook willen we ervoor zorgen dat klachten niet tussen wal en schip terechtkomen. Problemen die ondernemers ervaren, kunnen zij bij ons rechtstreeks kenbaar maken via een reactieformulier. Zo willen we ervoor zorgen dat klachten bij de juiste overheid afgehandeld worden. Het platform is beschikbaar voor ondernemers uit alle gemeenten van Flevoland en Noord-Holland.

Sowieso is het voor de circulaire ondernemer winst dat we via het platform onze kennis en ervaring delen. Het is ook goed dat de omgevingsdiensten meedoen. Zij hebben immers vaak de eerste contacten met de ondernemers, bijvoorbeeld voor het aanvragen van een vergunning of in het kader van de handhaving. Als er overigens blijkt dat er sprake is van een belemmering in de wet- en regelgeving die we niet lokaal of regionaal op kunnen lossen, dan zullen we niet aarzelen om een lobbyproject te starten om het obstakel uit de weg te ruimen.

Overigens beginnen we niet bij nul. De provincie Noord-Holland heeft in aanloop naar het platform het initiatief genomen tot een ‘belemmeringendialoog’. Gedurende anderhalve maand heeft de provincie actief belemmeringen opgehaald. Met succes. Door twaalf stakeholders zijn maar liefst 22 knelpunten aangedragen.

Overkoepelend doel van het initiatief is het aanjagen van de circulaire economie in de Metropoolregio Amsterdam. We willen het initiatiefnemers op dit gebied zo gemakkelijk mogelijk maken. Ondernemers moeten wel eerst zelf opzoek gaan naar een oplossing voor een bepaald probleem waar zij tegenaan lopen. Komt daar niks uit, dan gaat steken de platformleden de koppen bij elkaar. Persoonlijk vind ik de nieuwe aanpak een prachtig voorbeeld van het bundelen van kennis en ervaringen om circulaire ondernemers te faciliteren.

Guido Vermeer,
Programmamanager gemeente Lelystad