Even kort terug in de tijd. In februari 2022 stellen de portefeuillehouders Duurzaamheid de nota Aanpak Biogrondstoffen vast. Opgesteld door collega’s uit onze eigen werkgroep biogrondstoffen,. Maar waar nu te beginnen? Dat bleek niet zo moeilijk. Ons bermgras blijkt bij uitstek laaghangend fruit voor de MRA-overheden om hun tanden in te zetten. Van het maaisel kun je namelijk niet alleen isolatiepanelen maken, maar ook papier en puike compost. Compleet biobased dus. Bovendien is de afzet al geregeld, want onze regio telt een bedrijf dat staat te springen om bermmaaisel.

Al snel na het accorderen van de nota volgde een oproep aan alle MRA-wethouders Openbare Ruimte en Duurzaamheid. ‘Wie doet er mee?’, luidde kort en goed de boodschap.

Acties volgden om iedereen nog enthousiaster te maken. Ook werd al snel een Europese marktconsultatie opgesteld, waarop vier partijen reageerden. Zij gaven aan er klaar voor te staan. Daar bovenop volgde een voor alle MRA-overheden bruikbaar aanbestedingsprotocol, inclusief een programma van eisen.

En toen? Vrijwel alom stilte. De afgelopen twee jaar voerde het ‘ja maar’-scenario de boventoon. ‘Ja, op zich zouden we wel willen, maar we hebben nog lopende contracten’. ‘Het kan vast niet binnen bestaande budgetten’. ‘De markt in onze regio is er nog niet aan toe’. ‘Er zijn nog te weinig voorbeelden om van te leren’. Enzovoorts. Allemaal best begrijpelijk, maar intussen blijven we hangen in de startblokken en komt er niets van de grond.

Bravo dus aan die paar gemeenten die de nieuwe uitdaging wel hebben opgepakt. Bijvoorbeeld aan Zaanstad voor het recent delen van hun ervaringen. Bravo ook aan de provincie Noord-Holland die een pioniersrol vervult. En een voorzichtig bravo aan alle gemeenten die nu toch overwegen werk te maken van het nuttig toepassen van hun bermgras. Al die andere MRA-partners roep ik op om eveneens de daad bij het woord te voegen.

In december bespreekt het MRA-platform Economie de voortgang. Met als inzet dat tenminste tien metropoolgemeenten de bermgrasambities omarmen. Neem met mij contact op als je aan de slag wilt. Dan kijken we samen wat voor jouw gemeente haalbaar is. Met elkaar staan we sterk, dus kijk of je voor je gemeente je nek uit kunt steken. Het blijft nu echt te stil op de lijn.

Lex Hendriksen,
Medewerker team Circulair MRA