Warmtenet Purmerend drijft op duurzame biomassa

Vormgeven aan de energietransitie is voor duurzaamheidswethouder Paul van Meekeren van de gemeente Purmerend met stip de belangrijkste prioriteit. “Mijn gemeente heeft een succesvol beleid op het gebied van aardgasvrij. Driekwart van onze woningen is aangesloten op het warmtenet.” Basis voor dit net vormt de inzet van duurzame biomassa.

Wat zijn voor u belangrijke uitdagingen binnen het programma MRA Duurzaam?
Als grootste uitdaging zie ik de Energietransitie. De Regionale Energie Strategie is een invulling van het Klimaatakkoord en geeft veel verantwoordelijkheid aan lokale overheden zoals Purmerend. In onze regio heeft de MRA overigens geen formele rol, het hele proces is erg afhankelijk van de goede wil van, en samenwerking met de regiogemeenten. Ik zie dat als een grote uitdaging!”

Paul van Meekeren: “Duurzame biomassa vormt de basis voor ons warmtenet”

Bent u tevreden over de resultaten van de Duurzaamheid Top die afgelopen najaar plaatsvond in Almere?
“De organisatie en dan met name de voorbereiding tot de top, verliep weliswaar niet vlekkeloos, maar de top zelf resulteerde in een aantal ‘intenties’. Hiervan heeft Purmerend vooral de derde, Onderwijs en arbeidsmarktkansen gekoppeld aan de klimaatopgave, actief gesteund. We hebben als stad al enige jaren een succesvol beleid met betrekking tot ‘Aardgasvrij’. Deze afspraak van de top sluit daar goed bij aan, reden waarom we hieraan voorrang geven. We zijn volop bezig om de hele stad van het aardgas af te halen. Aan de overige doelen werken we overigens ook zoveel mogelijk mee, direct of indirect.”

Hoe kijkt u in dit verband aan tegen de inzet van biomassa voor het warmtenet van uw gemeente?
“Purmerend heeft een aantal jaren terug de keuze gemaakt voor duurzame biomassa als basis voor ons warmtenet. Meer dan 75% van de Purmerendse woningen is aangesloten op het warmtenet en profiteert van deze warmtebron. Onze biomassa bestaat uit gecertificeerde houtsnippers die duurzaam worden ingekocht bij Staatsbosbeheer, met contracten voor de lange termijn. De biomassa zelf bestaat uit reststromen van snoeien en houtproductie. Dus bewust geen bomenkap voor dit doel, want dat is geen goede ontwikkeling. Het is overigens goed dat er een discussie is ontstaan over biomassa. In Purmerend zijn laatst twee professoren, Wim Turkenburg en David Smeulders, hierover komen spreken. Ze waren het er uiteindelijk over eens dat de wijze waarop Purmerend gebruik maakt van biomassa duurzaam is.

Is de MRA-samenwerking voor u een steun in de rug bij het verwezenlijken van de duurzame ambities van de gemeente?
“Natuurlijk is de MRA samenwerking waardevol. Als Purmerend geloven wij in een brede samenwerking in de regio om alle duurzame doelstellingen te behalen. Een belangrijke meerwaarde is om samen aan oplossingen te werken, dus niet sub-optimaal als gemeente het wiel zelf uit te vinden. Profiteer van elkaar, en help elkaar! Wat de MRA niét moet doen, is het produceren van veel beleidsstukken, onderzoeken en het uitspreken van allerlei intenties. Wat de MRA vooral wél moet doen, is die netwerkstructuur zijn waarbinnen we elkaar vinden en waarin we op bepaalde onderwerp de samenwerking zoeken.”

‘Standpunten en belangen kunnen per
gemeente in de MRA verschillend zijn’

Hoe vindt u dat Purmerend is aangehaakt op het portefeuillehouderoverleg bestaande uit deelregiovertegenwoordigers, met in uw geval Zaanstad als trekker?
“De samenwerking in onze deelregio, met name de rol die Zaanstad als trekker moet hebben, is een permanent onderwerp van gesprek. Binnenkort hebben we met de verantwoordelijk wethouder van Zaanstad daarover weer een afspraak. Purmerend is voldoende aangehaakt op alle MRA-ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Maar de standpunten en belangen kunnen per gemeente in de MRA verschillend zijn. Neem de discussie op het gebied van biomassa, waarin mijn gemeente binnen de MRA een eigen standpunt en dus ook positie inneemt doordat alle soorten biomassa min of meer over één kam worden geschoren. Doordat Purmerend daarbij onvoldoende naar voren is geschoven als positieve uitzondering, hebben we nu meer last van de MRA-discussie op dit gebied dan dat het ons helpt.”

Hoe luidt uw hartenwens?
“Mijn hartenwens is een overheid die zich veel meer gaat committeren aan een goede uitrol van de energietransitie, met alle voorwaarden die daarbij horen!”