Woningen sneller, goedkoper en duurzamer bouwen. Niets meer of minder is de inzet van het convenant Toekomstbestendig Bouwen. Met de ondertekening hiervan wil de Metropoolregio Amsterdam (MRA) samen met de provincie Utrecht en marktpartijen vaart zetten achter biobased bouwen. In het convenant staan ambitieuze afspraken, strenger dan de huidige wettelijke normen.

Het convenant volgt op het signaal van gemeenten en marktpartijen dat er grote behoefte is aan afspraken op het gebied van duurzame woningbouw. Bijvoorbeeld over circulariteit, natuurinclusief bouwen, klimaatadaptatie en energiegebruik. De provincie Utrecht en de samenwerkende overheden in de MRA hebben met de ondertekening van het convenant gehoor gegeven aan deze oproep. Dit gebeurde in samenspraak met vertegenwoordigers van bouwbedrijven, ontwikkelaars en overheidsinstellingen. Het convenant is inmiddels ondertekend door tientallen gemeenten, drie provincies en meer dan dertig ontwikkelaars en bouwbedrijven.

Landelijke norm
De ondertekenaars willen dat de afspraken over de woningbouwnormen gaan gelden als landelijke norm. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (waar Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening onder valt) heeft al interesse getoond en volgt de uitvoering van het convenant nauwgezet.

Het convenant dient ook als platform waarin organisaties elkaar vinden om de gemaakte afspraken te vertalen naar de praktijk. Het platform, dat Toekomstbestendig Bouwen heet, wordt gebruikt om kennis te delen, om te leren en te onderzoeken op welke manier nog duurzamer kan worden gebouwd.

Podcast Toekomstbestendig Bouwen
In de podcast ‘Toekomstbestendig Bouwen’ geeft Zegert van der Linde een verdieping op de zes pijlers van duurzaam woningen bouwen: inspiratie voor iedereen die onze leefomgeving duurzaam en toekomstbestendig wil maken met duurzame woningbouw. Volg de podcast op Spotify en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen. Er is een bonusaflevering van het tekenmoment van het convenant op 29 september 2022.

Alle informatie op een rij
Op de gelijknamige website van het convenant staat een schat aan informatie. Naast berichten over actuele ontwikkeling is er een pagina met een overzicht van alle ondertekenaars en een pagina met antwoorden op veel gestelde vragen.

Website toekomstbestendigbouwen.nl >>