De samenwerkende overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben een belangrijke stap gezet op weg naar de ambitie om hun inkoop vanaf 2020 in stappen circulair te maken. Tijdens de tweede MRA Duurzaamheid Top op donderdag 29 oktober zijn ‘handreikingen’ gepresenteerd voor de circulaire inkoop van drie pakketten: asfalt en beton, catering en kantoorinrichting.

Een compilatie van de Duurzaamheid Top wordt deze donderdag tussen 16.30 uur en 17.30 uur uitgezonden in het online programma Metropoolregio Actueel, zie ook de impressie op de MRA-website.

In mei 2019 hebben de MRA-portefeuillehouders Duurzaamheid de Roadmap Circulair Inkopen en Opdrachtgeverschap vastgesteld. Hierin is de ambitie uitgesproken om toe te werken naar circulair inkopen: 10% in 2022, 50% in 2025 en 100% in 2030. In de uitwerking is dit verbreed naar ‘klimaatneutraal en circulair inkopen’.

Ieder jaar worden enkele inkooppakketten geselecteerd om klimaatneutrale en circulaire ambities voor uit te werken. Daarnaast worden eisen en criteria opgesteld, die de verschillende MRA-overheden kunnen gebruiken. Deze uitwerking heeft nu geresulteerd in twee handreikingen, namelijk voor de catering en voor het inkopen van kantoorinrichting.

De leidraden bevatten de belangrijkste kaders en uitgangspunten voor een succesvolle circulaire aanbesteding. Hierin zijn met name de belangrijkste adviezen, eisen en criteria uit bestaande documentatie gebruikt. De inhoud van deze leidraad vormt voor MRA-overheden het vertrekpunt voor het klimaatneutraal en circulair inkopen van de twee inkooppakketten. Daarbij bepaalt iedere overheid zelf op welke manier de genoemde aspecten worden meegenomen.

In eerste instantie geven de documenten aan wat er al bekend is in de markt en welke eisen en criteria gebruikt kunnen worden. Daarmee bieden ze concrete handvatten en contactgegevens van ervaringsdeskundigen voor iedereen die binnen de MRA-overheden aan de slag wil met het aanbesteden van circulaire kantoormeubilair.

Flyer Inkopen >>
Deze flyer biedt een overzicht van de tools voor klimaatneutrale en circulaire inkoop voor asfalt en beton.

Handreiking Competentie Ontwikkeling >>

Handreiking catering >>

Handreiking kantoorinrichting >>

Handreiking asfalt: volgt 

Pagina ‘Handreikingen’ op MRA Duurzaam >