Een groot datacenter in Aalsmeer, midden in de Metropoolregio Amsterdam, gaat warmte leveren aan een aantal bedrijven en instellingen in de buurt in een warmte-koude uitwisselingsproject. In ruil voor de warmte krijgt het datacenter koude terug.

Het datacenter, eigendam van NLDC, staat op een industrieterrein in Aalsmeer en geeft warmte van 22 graden Celsius af aan een ringleiding die gevuld is met water. De ringleiding loopt naar een zwembad, een school en een potplantenexporteur. Zij nemen de warmte af en verhogen met warmtepompen de temperatuur tot een bruikbaar niveau. De drie partijen leveren via dezelfde ringleiding weer koud water terug, waarmee het datacenter gekoeld kan worden.

De uitwisseling van warmte en koude gaat continue door. Volgens NLDC wordt met de oplossing 327 ton CO2 bespaard, dat staat gelijk aan de CO2-uitstoot van 74 woningen. De uitwisseling tussen het zwembad en de school begint in september, de potplantenexporteur wordt later dit jaar aangehaakt. De afstand tussen de gebouwen bedraagt ongeveer 800 meter.

Aanjager en faciltator
De gemeente Aalsmeer is aanjager en facilitator van dit bijzondere project. Zij benaderde diverse partijen voor samenwerking. IKC Triade en Sportcentrum De Waterlelie waren al snel geïnteresseerd. Net als NLDC Datacenters. Vervolgens haakte ook potplantenexporteur Fertiplant aan. Wethouder Wilma Alink van gemeente Aalsmeer is erg blij met deze samenwerking. “De gemeente Aalsmeer heeft de ambitie om in 2040 fossiel onafhankelijk te zijn. Dat betekent dat we van het aardgas afgaan. Hiervoor moeten we op zoek naar alternatieve energiebronnen en naar partijen die dat gezamenlijk mogelijk maken. Met Energy Hub Aalsmeer zetten we de eerste stap.” Lees verder >>

Demonstratie Energie-innovatiesubsidie
Het project ontving een eenmalige Demonstratie Energie-innovatiesubsidie van €450.000,-., een erkenning van deze unieke duurzame en innovatieve samenwerking. Deze subsidie wordt aan slechts tien duurzame innovaties in Nederland gegeven.

Bij het datacenter lopen meer duurzaamheidsprojecten, klik hier.