Regelmatig strandt een beloftevol circulair initiatief door bestaande wet- en regelgeving. Om die reden is er op initiatief van de Metropoolregio Amsterdam een digitaal loket gelanceerd waar ondernemers op een laagdrempelige manier melding kunnen maken van belemmeringen in wet- en regelgeving. Het digitale loket is samen met verschillende lokale overheidsinstanties uit de provincie Noord-Holland en provincie Flevoland opgezet.

Na melding van de belemmering wordt samen met de ondernemer op zoek gegaan naar oplossingen. De binnengekomen casussen worden besproken in het ‘MRA-platform wet- en regelgeving’. Dit platform bestaat uit vertegenwoordigers van de provincies Noord-Holland en Flevoland, gemeenten, de Haven van Amsterdam en alle omgevingsdiensten van Noord-Holland en Flevoland. Het Rijk is via het programma Ruimte in Regels ook betrokken. Het digitale loket is beschikbaar voor ondernemers uit álle gemeenten uit de provincie Noord-Holland en Flevoland en is te vinden op de website mraduurzaam.nl (klik hier).

Oplossingen vinden
Het doel van het digitale loket is ondernemers te helpen bij het vinden van oplossingen. De binnengekomen casussen verschaffen inzicht in belemmerende wetgeving en beleid op het gebied van circulaire economie, zodat deze (waar nodig en mogelijk) kan worden aangepast. Op deze manier worden ondernemers geholpen door expertise bij overheidsinstanties uit te wisselen en samen met hen op zoek te gaan naar oplossingen. Mocht een probleem niet opgelost kunnen worden op lokaal of regionaal niveau, dan zal er contact opgenomen worden met het Rijk.

Platform Wet- en Regelgeving
Ondernemers in de circulaire economie ervaren regelmatig belemmeringen bij het opbouwen van hun businesscase. Dat kunnen belemmeringen zijn op het gebied van regelgeving in het ruimtelijke domein (bijvoorbeeld bij de aanvraag van vergunningen), juridische en milieutechnische belemmeringen of communicatieve hobbels. Dit kan op lokaal, regionaal, nationaal of Europees niveau zijn. De Metropoolregio Amsterdam wil daar samen met de provincies Noord-Holland, Flevoland, de omgevingsdiensten en gemeenten iets aan doen. Daarom is het ‘Platform Wet- en Regelgeving’ opgericht. Binnen dit platform zijn samenwerkingsafspraken gemaakt en is een laagdrempelig digitaal loket ingericht om belemmeringen op het gebied van wet- en regelgeving op te halen en zo mogelijk weg te nemen. Dit moet ervoor zorgen dat klachten bij de juiste overheid afgehandeld worden en niet tussen wal en schip belanden. Het platform komt regelmatig bijeen om kennis en ervaring uit te wisselen.