Aardwarmte in de Nederlandse ondergrond is een belangrijke duurzame energiebron. Energie Beheer Nederland (EBN) voert onderzoek uit naar de potentie hiervan, ook in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Als gevolg van de coronacrisis lagen de werkzaamheden vanaf maart stil. Deze zijn nu weer hervat, maar de planning is aangepast.

Het onderzoek vindt plaats in het kader van het project Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN). Het extra onderzoek naar de potentie van deze energiebron on de MRA vindt plaats op verzoek van de provincies Flevoland en Noord-Holland.

Vooronderzoek
Met behulp van schotgatseismiek wordt de ondergrond in kaart gebracht. Voordat de werkzaamheden plaatsvinden, is door SCAN op de MRA-lijnen een test gedaan om te onderzoeken hoe groot de ladingen moeten zijn en hoe diep deze moeten worden aangebracht om de (ultra)diepe ondergrond zichtbaar te maken. Deze test is ook nodig om een voorstel aan Staatstoezicht op de Mijnen (de toezichthouder) te doen om dichter (dan gebruikelijk) bij bebouwing te kunnen werken en hier ontheffing voor te krijgen. Deze ontheffing wordt naar verwachting binnen enkele weken verstrekt.

Planning MRA-lijnen
Deze voorbereiding is nodig om het werk veilig uit te voeren. Een groot deel van het onderzoek betreffende minder complexe SCAN-lijnen in de MRA vindt nog dit najaar plaats. De overige lijnen worden in het tweede kwartaal van 2021 onderzocht. Dit betreft de werkzaamheden dichter bij gebouwen en op het water, waar de weersomstandigheden en temperatuur een grote rol spelen.

Resultaten verwerken
Om iets te kunnen zeggen over de potentie voor aardwarmte moeten geologische experts de verkregen resultaten (‘seismogrammen’) verder verwerken. Dit heet ‘interpreteren’. Geologen brengen zo de ondergrond in beeld, wat de basis vormt van ieder aardwarmteproject. De provincies treffen momenteel in IPO-verband de voorbereidingen om deze interpretatie te starten zodra de gegevens beschikbaar komen.

Project Versnelling Aardwarmte MRA
Voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is SCAN erg belangrijk, omdat de behoefte aan duurzame warmte groot is en er nog weinig bekend is van de ondergrond ter plaatse. Voor de begeleiding van dit extra onderzoek zijn de provincies  Flevoland en Noord-Holland het project Versnelling Aardwarmte MRA gestart. Ook wil het project kennisuitwisseling tussen overheden, initiatiefnemers van aardwarmteprojecten en andere betrokkenen bevorderen.

Meer informatie
Ga voor meer informatie over het SCAN-project van EBN en het seismisch onderzoek naar aardwarmte naar: www.scanaardwarmte.nl.