Naast een portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid op 5 september vinden er in de aanloop naar de Duurzaamheid Top diverse bijeenkomsten plaats. Hierin wordt op inhoud ambtelijk gesproken over de te maken afspraken. 

Op 27 september is er een ambtelijke bijeenkomst ter voorbereiding van de Duurzaamheid Top; gerichte uitnodigingen hiervoor volgen nog.

Afvalstromenverwerking
Ter voorbereiding van het onderdeel afvalstromenverwerking vinden de volgende drie bijeenkomsten plaats:

Werkbezoek plastic brug
4 september van 9:00-12:00 uur: werkbezoek plastic brug in Amsterdam, inclusief:
toelichting op de opzet van de business case moeilijk recyclebaar plastic in Almere;
– toelichting van Amsterdam op juridische haalbaarheid en op deze brug als voorbeeld van de toepassingsmogelijkheid.

Werkgroep Textiel
5 september van 9:00-12:00 uur: Werkgroep Textiel waarin de intentieverklaring transparantie in de textielketen (inclusief actieprogramma) besproken wordt.

Werkgroep Luiers
12 september van 9:00-12:00 uur: Werkgroep Luiers waarin de aanlevering aan AEB van luiers centraal staat.

Meedoen
Wil je erbij zijn? Laat dit dan weten per mail weten aan welke bijeenkomst je deelneemt. Contactpersoon is Marten Boels, mf.boels@lelystad.nl