Prof. Henri de Groot is hoogleraar Regionaal Economische Dynamiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en het gezicht van de jaarlijkse Economische Verkenningen van de MRA. In zijn keynotespeech waarschuwde hij de bestuurders dat er veel werk aan de winkel is. Hij onderstreepte daarbij de wens om duurzaam uit de crisis te komen, maar constateerde ook dat de neiging om terug te vallen op oude patronen daarvoor een bedreiging vormt.  

De Groot moedigde de MRA-bestuurders aan de mouwen op te stropen. In dat verband wees hij op de topdrukte op Schiphol, juist op de dag van de Duurzaamheid Top. “Alle voornemens om duurzaam uit de crisis te komen lijken alweer te verdampen.”

Volgens De Groot heeft de MRA een Barbapapa nodig om opgewassen te zijn tegen de uitdagingen die de grootste economische regio van het land wacht. “Dan bedoel ik iemand die flexibel, zorgzaam, verbindend en visionair is en leider durft te zijn. Al die eigenschappen komen allemaal samen in deze figuur, mijn jeugdheld. U zet vandaag een betekenisvolle stap, zeker, maar er zal veel meer nodig zijn.”

De hoogleraar benadrukte het belang om te investeren in scholing en draagvlak, zeker met het oog op het meenemen van jongere generaties in deze transitie. “Dit vraagt om persistent beleid.” Dat is volgens hem geen sinecure. “ Het milieubeleid van de afgelopen decennia kenmerkt zich door twee stappen vooruit en eentje achteruit. Linksom of rechtsom betekent dit dat we toe moeten naar de vervuiler betaalt.” Hij riep in dit verband op om door te pakken “Er is geen tijd te verliezen. Deze top is prima getimed om de eerste betekenisvolle stappen te zetten. Invulling geven aan het thema brede welvaart is daarbij een must.” Zijn slotzinnen vergen de komende tijd ongetwijfeld ook aandacht. “Ik zie dat de gemiddelde leeftijd in de zaal best hoog is. Jongeren moeten echt een plek krijgen in de uitdaging waar we voor staan. Je krijgt een andere dynamiek wanneer je hen laat meedenken.”

Bekijk de lezing van Henri de Groot >>

Download zijn presentatie >>