Op 15 oktober vindt in Almere de Duurzaamheid Top 2021 van de Metropoolregio Amsterdam plaats. Er zijn tal van inspirerende sprekers, waaronder prof. dr. Henri de Groot en  voormalig staatssecretaris Stientje van Veldhoven, sinds kort Vice President en Directeur Europa voor het World Resources Institute. De top is voor bestuurders en genodigden live bij te wonen en ambtenaren kunnen online aansluiten.  

Tijdens de Duurzaamheid Top maken de MRA-bestuurders afspraken over drie Green Deals: circulaire houtbouw, circulair textiel en de MRA als fietsmetropool. Ook staan twee afspraken geagendeerd die voortkomen uit het MRA-programma Circulaire Economie, over niet-herbruikbaar plastic en circulair inkopen door MRA-overheden.

De afspraken zijn aan de colleges verstuurd door de Flevolandse gedeputeerde Cora Smelik in haar rol als voorzitter van het MRA-portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid. Ook zijn de afspraken voorgelegd aan vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Het volledige programma staat online en men kan zich aanmelden om de Duurzaamheid Top live of online bij te wonen.

Brief aan colleges >>

Programma >>