De overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) bereiden zich voor op het maken van vijf concrete afspraken tijdens de MRA Duurzaamheid Top 2021 in oktober. Het gaat om de drie Green Deals over circulaire houtbouw, circulair textiel en de MRA als fietsmetropool. De andere twee afspraken komen voort uit het MRA-programma Circulaire Economie.

De afspraken zijn in concept gereed en voorgelegd aan de colleges van de MRA-deelnemers. Op grond van de reacties worden definitieve afspraken opgesteld, die ter ondertekening worden aangeboden tijdens de top in oktober.

Lees verder op de MRA-website >>