Economie en circulariteit werden binnen de MRA-samenwerking apart aangestuurd. Dit is onwenselijk want de twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Het programma circulair is momenteel in hoofdzaak ondergebracht bij het platform Economie. Op hun beurt maken onderwerpen als woningbouw en ruimtelijke gebiedsontwikkeling onderdeel uit van het platform Ruimte.

Wat de MRA economisch doet, dient ook circulair te zijn en omgekeerd. Daarom wordt dit jaar gewerkt aan het verweven van economie en circulariteit. Een voorstel hiertoe wordt in het derde kwartaal aan het platform Economie voorgelegd.

Mail voor vragen, opmerkingen of tips naar Lex Hendriksen (ahendriksen@haarlem.nl).