De Nederlandse economie loopt achter als het gaat om duurzaamheid, meldt het World Economic Forum. Struikelblokken voor duurzame groei zijn met name de afname van biodiversiteit, de uitstoot van broeikasgassen en het beperkte gebruik van hernieuwbare energie.

Een en ander blijkt uit het Future of Growth Report 2024 van het World Economic Forum (WEF). Het rapport kijkt niet alleen naar de kwantiteit van groei (BBP), maar ook naar de kwaliteit van economische groei in 107 landen. Nederland staat in de internationale top-10 wat betreft innovatievermogen (6e plaats), inclusiviteit (7e  plaats) en veerkrachtige economie (8e plaats).

Grote barrières
Op duurzaamheidgebied scoort ons land aanzienlijk slechter en neemt met een score van 50,6% een middenpositie in (36e plaats). Ondanks grote investeringen in hernieuwbare energie (0,9% van het BBP) en toenemende regulering voor hernieuwbare energie.

Grote barrières voor duurzame groei zijn:

  • de afnemende biodiversiteit;
  • de grote jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen (10 miljard ton per hoofd van de bevolking over een periode van 100 jaar);
  • de beperkte consumptie van hernieuwbare energie (10,8% van totale energie consumptie);
  • het beperkte aantal groene octrooien (gericht op verduurzaming), en substantiële fossiele subsidies ( $1.364,0 per hoofd van de bevolking).

Wereldwijde achteruitgang
Op economisch gebied voorspelt het rapport wereldwijd voorspelt een aanzienlijke achteruitgang die in 2030 het laagste niveau in drie decennia zal hebben bereikt, veroorzaakt door voortdurende economische en geopolitieke schokken. De wereldwijde groei in het afgelopen decennium is zeer beperkt geweest in vergelijking met eerdere periodes, en het herstel na de pandemie verliest momentum. Het totale mondiale bbp is momenteel hoger dan het niveau voor de pandemie, maar de groeipercentages in 2023 blijven onder de 4% voor zowel hoge-inkomen als lage-inkomenslanden.

De meeste landen blijven volgens professor prof. dr. Henk W. Volberda (Universiteit van Amsterdam) “groeien op manieren die niet duurzaam en niet inclusief zijn, waarin dus niet iedereen kan meeprofiteren van de economische groei. Daarnaast zijn ze beperkt in hun vermogen om innovatie te genereren en mondiale schokken te minimaliseren.”

Groei van innovatieve, inclusieve en veerkrachtige Nederlandse economie wordt beperkt door achterblijvende prestaties op duurzaamheid >>

Bron: uva.nl