De MRA heeft het versnellen van de transitie naar een schone economie aangewezen als een van de zeven ontwikkelrichtingen en daarop ook concrete, gezamenlijke acties benoemd en in gang gezet.

De acties met betrekking tot de energietransitie heeft de MRA vastgelegd in zijn Ruimtelijk Economische Actieagenda 2016-2020. De regie daarbij ligt bij het Portefeuillehoudersoverleg (PHO) duurzaamheid, waarin bestuurders uit beide provincies en de grootste MRA-gemeenten zitting hebben. Deze bestuurders zoeken afstemming met elkaar en bezien waar gezamenlijke inzet meerwaarde kan hebben.
De uitvoering van de acties is belegd bij de programmamanager energietransitie, vertegenwoordigers van MRA-overheden en externe experts, die daarbij intensief samenwerken met andere partijen van binnen en soms buiten de MRA.

Agenda

Tweets

.@AmsterdamNL omarmt het donutmodel van @kateraworth en werkt toe naar een circulaire economie in 2050. Samen met de Amsterdam Donut Coalitie gaan we deze transitie in de regio aanjagen.

Lees meer over de kansen voor bedrijven:
https://insights.amsterdameconomicboard.com/inzicht/donuteconomie-en-winst-maken-gaan-wel-samen/?utm_source=twitter&utm_medium=insights&utm_campaign=audrie_donutwinst

#slimgroengezond

State of the Region is hét event waarin we een blik werpen op de kracht van de Metropool Amsterdam. Helaas gaat 15 juni niet door vanwege #coronacrisis.

Nieuwe datum volgt snel:
https://amsterdameconomicboard.com/agenda/state-of-the-region-2020?utm_source=twitter&utm_medium=event&utm_campaign=annelies_stateafgelast

@AmsterdamNL @MRAsamenwerking, @Iamsterdam @wemakethecity

#slimgroengezond

In deze onwerkelijke tijd van #coronavirus staat de kracht van verbinding meer dan ooit centraal. Door samen te werken met koplopers zijn we in staat om baanbrekend werk te doen voor een slimme, groene en gezonde regio.

Lees hier meer:
https://amsterdameconomicboard.com/nieuws/waar-de-board-aan-werkt?utm_source=twitter&utm_medium=nieuws&utm_campaign=nina_highlightsvooruitblik

#slimgroengezond

Metropool regio Amsterdam