De MRA heeft het versnellen van de transitie naar een schone economie aangewezen als een van de zeven ontwikkelrichtingen en daarop ook concrete, gezamenlijke acties benoemd en in gang gezet.

De acties met betrekking tot de energietransitie heeft de MRA vastgelegd in zijn Ruimtelijk Economische Actieagenda 2016-2020. De regie daarbij ligt bij het Portefeuillehoudersoverleg (PHO) duurzaamheid, waarin bestuurders uit beide provincies en de grootste MRA-gemeenten zitting hebben. Deze bestuurders zoeken afstemming met elkaar en bezien waar gezamenlijke inzet meerwaarde kan hebben.
De uitvoering van de acties is belegd bij de programmamanager energietransitie, vertegenwoordigers van MRA-overheden en externe experts, die daarbij intensief samenwerken met andere partijen van binnen en soms buiten de MRA.

Agenda

Tweets

Op 17 juni vindt de 2de editie van State of the Region plaats. De belangrijkste spelers uit het bedrijfsleven, onderwijs, cultuur en overheid komen dan bij elkaar om te praten over grootstedelijke vraagstukken én mogelijke oplossingen. https://t.co/LoEmic55HN #slimgroengezond

Hoe maken we Almere – Lelystad gezonder met technologie en data? Kom op donderdag 6 juni naar de gezondheidFabriek in Almere. Klik hier voor meer info: https://t.co/24Wrg6MDQL #slimgroengezond

Hoe kun je als organisatie écht bewust omgaan met #data? Kom op 29 mei naar "Een verantwoorde digitale stad – van èn voor iedereen" en leer o.a. hoe een 3D geprinte brug data op een privacyvriendelijke manier gebruikt voor crowdmanagement. Meld je nu aan: https://t.co/8BHiCtew9z

Metropool regio Amsterdam