De MRA heeft het versnellen van de transitie naar een schone economie aangewezen als een van de zeven ontwikkelrichtingen en daarop ook concrete, gezamenlijke acties benoemd en in gang gezet.

De acties met betrekking tot de energietransitie heeft de MRA vastgelegd in zijn Ruimtelijk Economische Actieagenda 2016-2020. De regie daarbij ligt bij het Portefeuillehoudersoverleg (PHO) duurzaamheid, waarin bestuurders uit beide provincies en de grootste MRA-gemeenten zitting hebben. Deze bestuurders zoeken afstemming met elkaar en bezien waar gezamenlijke inzet meerwaarde kan hebben.
De uitvoering van de acties is belegd bij de programmamanager energietransitie, vertegenwoordigers van MRA-overheden en externe experts, die daarbij intensief samenwerken met andere partijen van binnen en soms buiten de MRA.

Agenda

Tweets

Met het initiatief L*E*A*P willen we (nieuwe) technieken onderzoeken om energie bij datacenters te besparen. Meedoen? Klik verder op onderstaande link! #regioamsterdam #slimgroengezond https://t.co/e3Hk7fA4c5

Kades zakken in, de eerste fijnstofvluchtelingen hebben zich gemeld en files met vervuilende bestelbusjes en vrachtwagens; we moeten nu echt aan de slag met slimme en schone stadslogistiek. Een blog van @HovingRichard - Challenge Lead Mobiliteit.
https://t.co/g7DJLGKbPh

Metropool regio Amsterdam