De MRA heeft het versnellen van de transitie naar een schone economie aangewezen als een van de zeven ontwikkelrichtingen en daarop ook concrete, gezamenlijke acties benoemd en in gang gezet.

De acties met betrekking tot de energietransitie heeft de MRA vastgelegd in zijn Ruimtelijk Economische Actieagenda 2016-2020. De regie daarbij ligt bij het Portefeuillehoudersoverleg (PHO) duurzaamheid, waarin bestuurders uit beide provincies en de grootste MRA-gemeenten zitting hebben. Deze bestuurders zoeken afstemming met elkaar en bezien waar gezamenlijke inzet meerwaarde kan hebben.
De uitvoering van de acties is belegd bij de programmamanager energietransitie, vertegenwoordigers van MRA-overheden en externe experts, die daarbij intensief samenwerken met andere partijen van binnen en soms buiten de MRA.

Agenda

Tweets

Samen met koplopers van bedrijven, kennisinstellingen en overheden werken we aan de slimme, groene en gezonde toekomst van de Metropool Amsterdam.

Aanwezig zijn op onze online events? Bekijk ons agenda en schrijf je in:
https://www.amsterdameconomicboard.com/agenda?utm_source=twitter&utm_medium=agenda&utm_campaign=agendaalgemeen

#regioamsterdam #slimgroengezond

Al jaren brengt Eelco Thiellier - strategisch adviseur @RHDHV_NL - met data in kaart hoe mensenmassa’s zich door de stad bewegen. Maar hoe ga je verantwoord om met al deze gegevens? Het manifest @Tada_City helpt daarbij. #regioamsterdam #slimgroengezond https://amsterdameconomicboard.com/nieuws/data-kunnen-ons-helpen-weer-terug-te-gaan-naar-normaal?utm_source=twitter&utm_medium=nieuws&utm_campaign=willem_interviewroyalhaskoning

Om de 1,5-meter-economie in de Metropoolregio Amsterdam te stimuleren en ondernemers met goede ideeën een podium te bieden riepen wij samen met partners de #Ondernemerspitch in het leven. #regioamsterdam #slimgroengezond https://amsterdameconomicboard.com/nieuws/ondernemers-amsterdamse-metropoolregio-geven-samen-vorm-aan-15-meter-economie

Metropool regio Amsterdam