De MRA heeft het versnellen van de transitie naar een schone economie aangewezen als een van de zeven ontwikkelrichtingen en daarop ook concrete, gezamenlijke acties benoemd en in gang gezet.

De acties met betrekking tot de energietransitie heeft de MRA vastgelegd in zijn Ruimtelijk Economische Actieagenda 2016-2020. De regie daarbij ligt bij het Portefeuillehoudersoverleg (PHO) duurzaamheid, waarin bestuurders uit beide provincies en de grootste MRA-gemeenten zitting hebben. Deze bestuurders zoeken afstemming met elkaar en bezien waar gezamenlijke inzet meerwaarde kan hebben.
De uitvoering van de acties is belegd bij de programmamanager energietransitie, vertegenwoordigers van MRA-overheden en externe experts, die daarbij intensief samenwerken met andere partijen van binnen en soms buiten de MRA.

Agenda

Tweets

'Verspilling van materialen en grondstoffen is een design-fout', zegt onze Lead Circulaire Economie.

Wil jij #CirculairTextiel ook echt voor elkaar krijgen? Ga naar onze website en meld je bij Events aan voor de online meetup op 7 december.

https://youtu.be/hIywKfSrZ8s

Gaat #energie naar industrie, huishoudens, laadpalen of datacenters? Koen Overtoom, lid van onze Board en CEO van @PortofAmsterdam geeft oplossingen voor het #energievraagstuk. Een belangrijk thema voor de Board.

Lees: https://bit.ly/3D41G2b

#LEAP #GDZESMRA #slimgroengezond

5, 4, 3, 2, 1... TOMAS is gelanceerd! Hét platform dat mogelijkheden voor #talentontwikkeling in de regio gemakkelijk vindbaar maakt, is feestelijk van start gegaan.

Lees het verslag: https://bit.ly/3FQueOo

#vraaghettomas #levenlangontwikkelen #slimgroengezond

Metropool regio Amsterdam