De MRA heeft het versnellen van de transitie naar een schone economie aangewezen als een van de zeven ontwikkelrichtingen en daarop ook concrete, gezamenlijke acties benoemd en in gang gezet.

De acties met betrekking tot de energietransitie heeft de MRA vastgelegd in zijn Ruimtelijk Economische Actieagenda 2016-2020. De regie daarbij ligt bij het Portefeuillehoudersoverleg (PHO) duurzaamheid, waarin bestuurders uit beide provincies en de grootste MRA-gemeenten zitting hebben. Deze bestuurders zoeken afstemming met elkaar en bezien waar gezamenlijke inzet meerwaarde kan hebben.
De uitvoering van de acties is belegd bij de programmamanager energietransitie, vertegenwoordigers van MRA-overheden en externe experts, die daarbij intensief samenwerken met andere partijen van binnen en soms buiten de MRA.

Agenda

Tweets

Kan Schiphol zich ontwikkelen naar een hub voor duurzaam vervoer? Gaat Flora Holland de omslag maken naar duurzame sierteelt en energiearm transport? https://t.co/nubeTbW5hR #metropoolregioamsterdam #slimgroengezond

Elke acht tot tien weken organiseert Amsterdam Smart City een Demodag, waarbij partners de gelegenheid krijgen om de voortgang van hun projecten te presenteren. Lees hier het verslag van Demodag #4 – die plaats vond in juli. https://t.co/PguLlvzXfO

Circulair denken is een mindset en onze missie is om dat van jongs af aan bij kinderen op de radar te krijgen samen met onderwijsinstellingen in de regio. Kijk op https://t.co/4VFth7rxYY hoe we dat doen! https://t.co/6tG8PRCCIc #slimgroengezond

Metropool regio Amsterdam