De MRA heeft het versnellen van de transitie naar een schone economie aangewezen als een van de zeven ontwikkelrichtingen en daarop ook concrete, gezamenlijke acties benoemd en in gang gezet.

De acties met betrekking tot de energietransitie heeft de MRA vastgelegd in zijn Ruimtelijk Economische Actieagenda 2016-2020. De regie daarbij ligt bij het Portefeuillehoudersoverleg (PHO) duurzaamheid, waarin bestuurders uit beide provincies en de grootste MRA-gemeenten zitting hebben. Deze bestuurders zoeken afstemming met elkaar en bezien waar gezamenlijke inzet meerwaarde kan hebben.
De uitvoering van de acties is belegd bij de programmamanager energietransitie, vertegenwoordigers van MRA-overheden en externe experts, die daarbij intensief samenwerken met andere partijen van binnen en soms buiten de MRA.

Agenda

Tweets

Bestuurders van de Metropoolregio Amsterdam werken aan een duurzaam herstel na de coronacrisis. De Board heeft mogelijke oplossingen verkend die kunnen bijdragen aan zo’n herstel. MRA-trainees keken vervolgens naar internationale voorbeelden. https://insights.amsterdameconomicboard.com/inzicht/internationale-inspiratie-duurzaam-uit-de-crisis/?utm_source=twitter&utm_medium=insights&utm_campaign=mratrainees_internationaleinspiratie

De #coronacrisis confronteert steden overal ter wereld met unieke uitdagingen. Wij kijken naar verschillende metropoolregio’s en vragen ons af: ondanks de verschillen, wat kunnen we leren van hun ervaringen?https://insights.amsterdameconomicboard.com/inzicht/internationale-inspiratie-hoe-singapore-parijs-en-moskou-uit-de-coronacrisis-willen-komen/?utm_source=twitter&utm_medium=insights&utm_campaign=mratrainees_internationaleinspiratie2 #regioamsterdam #slimgroengezond

Bij Instituut Sapiens gaan vanaf najaar 2021 jonge wetenschappers en professionals werken aan innovaties rondom klimaat en biodiversiteit. Een initiatief van Board partners @VUamsterdam @EdgeTech_ & @museumnaturalis, @MVRDV

Lees meer:
https://amsterdameconomicboard.com/nieuws/sapiens-amsterdam-is-een-museum-lab-werkplaats-en-proeftuin-ineen?utm_source=twitter&utm_medium=nieuws&utm_campaign=sapiens

Metropool regio Amsterdam