De MRA heeft het versnellen van de transitie naar een schone economie aangewezen als een van de zeven ontwikkelrichtingen en daarop ook concrete, gezamenlijke acties benoemd en in gang gezet.

De acties met betrekking tot de energietransitie heeft de MRA vastgelegd in zijn Ruimtelijk Economische Actieagenda 2016-2020. De regie daarbij ligt bij het Portefeuillehoudersoverleg (PHO) duurzaamheid, waarin bestuurders uit beide provincies en de grootste MRA-gemeenten zitting hebben. Deze bestuurders zoeken afstemming met elkaar en bezien waar gezamenlijke inzet meerwaarde kan hebben.
De uitvoering van de acties is belegd bij de programmamanager energietransitie, vertegenwoordigers van MRA-overheden en externe experts, die daarbij intensief samenwerken met andere partijen van binnen en soms buiten de MRA.

Agenda

Tweets

Data delen is cruciaal voor de vooruitgang van de wetenschap. Een veilige infrastructuur is key, zegt @UvA_Amsterdam researcher Frans Oort.

Bekijk de video: https://tinyurl.com/2nrkfu3w

#datadelen #data #researchdata #amdex @AmdexEu @AMS_IX @SURF_NL

Onze Lead Health Jeroen Maas vertrekt en kijkt terug op vele goede samenwerkingen en initiatieven op het snijvlak van #gezondheidszorg en #AI voor een gezonde metropoolregio.

Lees: https://bit.ly/3wN7vhP

#dataforlife #gezondheid #data #medicaldata

Lees ook de quickstart voor gemeenten en bedrijven hoe je start met elektrische laadinfrastructuur in #stadslogistiek https://insights.amsterdameconomicboard.com/inzicht/quickstart-elektrisch-rijden-in-stadslogistiek-voor-bedrijven-en-overheden/ #gdzes #gdzesmra @HovingRichard

Metropool regio Amsterdam