De MRA heeft het versnellen van de transitie naar een schone economie aangewezen als een van de zeven ontwikkelrichtingen en daarop ook concrete, gezamenlijke acties benoemd en in gang gezet.

De acties met betrekking tot de energietransitie heeft de MRA vastgelegd in zijn Ruimtelijk Economische Actieagenda 2016-2020. De regie daarbij ligt bij het Portefeuillehoudersoverleg (PHO) duurzaamheid, waarin bestuurders uit beide provincies en de grootste MRA-gemeenten zitting hebben. Deze bestuurders zoeken afstemming met elkaar en bezien waar gezamenlijke inzet meerwaarde kan hebben.
De uitvoering van de acties is belegd bij de programmamanager energietransitie, vertegenwoordigers van MRA-overheden en externe experts, die daarbij intensief samenwerken met andere partijen van binnen en soms buiten de MRA.

Agenda

Tweets

Focus op groei alleen is niet meer van deze tijd: we willen dat iedereen profiteert van de economie én we willen de planeet niet verder uitputten of opwarmen. https://t.co/nubeTbW5hR #slimgroengezond

Kom morgen naar de "Derde Summer School Lokale Digitale Democratie: Informatie is macht". Wie is de eigenaar van informatie in de lokale democratie? Praat mee op het gemeentehuis in @almere! https://t.co/VM6I685rFm

“We kunnen er niet zomaar vanuit gaan dat we de groei van de afgelopen twintig jaar kunnen kopiëren naar de komende twintig jaar en dus moeten we het gesprek aangaan over onze langetermijndoelstellingen.” https://t.co/B4ieUOok66 #SOTR2019 #slimgroengezond

Metropool regio Amsterdam