De MRA heeft het versnellen van de transitie naar een schone economie aangewezen als een van de zeven ontwikkelrichtingen en daarop ook concrete, gezamenlijke acties benoemd en in gang gezet.

De acties met betrekking tot de energietransitie heeft de MRA vastgelegd in zijn Ruimtelijk Economische Actieagenda 2016-2020. De regie daarbij ligt bij het Portefeuillehoudersoverleg (PHO) duurzaamheid, waarin bestuurders uit beide provincies en de grootste MRA-gemeenten zitting hebben. Deze bestuurders zoeken afstemming met elkaar en bezien waar gezamenlijke inzet meerwaarde kan hebben.
De uitvoering van de acties is belegd bij de programmamanager energietransitie, vertegenwoordigers van MRA-overheden en externe experts, die daarbij intensief samenwerken met andere partijen van binnen en soms buiten de MRA.

Agenda

Tweets

Van vernieuwend zorgidee tot gezond bedrijf: hoe realiseer je dat? Hoe haal je financiering op voor een innovatief zorgconcept en zorg je voor structurele bekostiging? Daarover spraken we tijdens Zorg2025. #regioamsterdam #slimgroengezond https://t.co/P2vT7eYjrr

Amsterdamse kennisinstellingen hebben de handen ineen geslagen en investeren in de komende tien jaar 1 miljard euro in de ontwikkeling van verantwoorde AI-technologieën. #regioamsterdam #slimgroengezond #ai https://t.co/IbQDNxpzJz

Tijdens de meetup ‘Accelerating a Sustainable European Data Economy’ kwamen internationale leiders op het gebied van databeleid samen in Amsterdam om de voorwaarden voor eerlijke en open datamarkten in kaart te brengen. #regioamsterdam #slimgroengezond https://t.co/jFgmjPERSI

Metropool regio Amsterdam