De MRA heeft het versnellen van de transitie naar een schone economie aangewezen als een van de zeven ontwikkelrichtingen en daarop ook concrete, gezamenlijke acties benoemd en in gang gezet.

De acties met betrekking tot de energietransitie heeft de MRA vastgelegd in zijn Ruimtelijk Economische Actieagenda 2016-2020. De regie daarbij ligt bij het Portefeuillehoudersoverleg (PHO) duurzaamheid, waarin bestuurders uit beide provincies en de grootste MRA-gemeenten zitting hebben. Deze bestuurders zoeken afstemming met elkaar en bezien waar gezamenlijke inzet meerwaarde kan hebben.
De uitvoering van de acties is belegd bij de programmamanager energietransitie, vertegenwoordigers van MRA-overheden en externe experts, die daarbij intensief samenwerken met andere partijen van binnen en soms buiten de MRA.

Agenda

Tweets

In de eerste week van april vindt City-zen Days Amsterdam plaats, hét evenement over CO2-reductie in de Metropool Regio Amsterdam. Inschrijvingen zijn nú geopend! https://t.co/kPPXl98tFY #slimgroengezond #energietransitie

Stadslogistiek blijft groeien en als de overheden van onze regio beleidsmatig niets doen, kan dit ten koste gaan van de leefbaarheid, de bereikbaarheid en de veiligheid in steden. 7 tips voor slimme en schone stadslogistiek in onze regio. #slimgroengezond https://t.co/rcdQmKEhlV

Tijdens de eerste editie van het Life Sciences Café 2019 presenteerde Wouter Bos het Life Sciences & Health plan voor de Amsterdamse regio. #slimgroengezond https://t.co/GWEauFQlRJ

Metropool regio Amsterdam