De MRA heeft het versnellen van de transitie naar een schone economie aangewezen als een van de zeven ontwikkelrichtingen en daarop ook concrete, gezamenlijke acties benoemd en in gang gezet.

De acties met betrekking tot de energietransitie heeft de MRA vastgelegd in zijn Ruimtelijk Economische Actieagenda 2016-2020. De regie daarbij ligt bij het Portefeuillehoudersoverleg (PHO) duurzaamheid, waarin bestuurders uit beide provincies en de grootste MRA-gemeenten zitting hebben. Deze bestuurders zoeken afstemming met elkaar en bezien waar gezamenlijke inzet meerwaarde kan hebben.
De uitvoering van de acties is belegd bij de programmamanager energietransitie, vertegenwoordigers van MRA-overheden en externe experts, die daarbij intensief samenwerken met andere partijen van binnen en soms buiten de MRA.

Agenda

Tweets

Ook in 2020 hebben we samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden concrete stappen gezet naar de #slimme, #groene en #gezonde Amsterdamse metropool. Weten hoe? Bekijk hier ons overzicht van de behaalde resultaten! https://bit.ly/3q07VO0

#alleensamen #slimgroengezond

VACATURE: Online Communicatieadviseur (tijdelijk)!

Heb jij ervaring met en een passie voor #online communicatie in een complex speelveld? En ben je in staat om vanuit je expertise online #doelstellingen te behalen?

Lees dan hier de volledige vacature: https://amsterdameconomicboard.com/nieuws/vacature-online-communicatieadviseur-2

Metropool regio Amsterdam