De MRA heeft het versnellen van de transitie naar een schone economie aangewezen als een van de zeven ontwikkelrichtingen en daarop ook concrete, gezamenlijke acties benoemd en in gang gezet.

De acties met betrekking tot de energietransitie heeft de MRA vastgelegd in zijn Ruimtelijk Economische Actieagenda 2016-2020. De regie daarbij ligt bij het Portefeuillehoudersoverleg (PHO) duurzaamheid, waarin bestuurders uit beide provincies en de grootste MRA-gemeenten zitting hebben. Deze bestuurders zoeken afstemming met elkaar en bezien waar gezamenlijke inzet meerwaarde kan hebben.
De uitvoering van de acties is belegd bij de programmamanager energietransitie, vertegenwoordigers van MRA-overheden en externe experts, die daarbij intensief samenwerken met andere partijen van binnen en soms buiten de MRA.

Agenda

Tweets

De textielindustrie is één van de meest vervuilende industrieën. Hoe kunnen we lokaal een positieve impact maken?

Lees hier het interview met Stef le Fèvre: https://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/circulair-textiel-bezig-aan-opmars-in-metropool-amsterdam

@adamsmartcity @AMS_institute @AmsterdamNL @MetabolicHQ

#slimgroengezond #WeekvandeCE

‘Mooie truien verdienen een eeuwig leven’ @EllenMensink. Gemeente Amsterdam sprak haar over de impact van @loopalife en circulaire truien.

Lees het interview hier: https://amsterdamsmartcity.com/posts/week-of-the-circular-economy-6-loopa-life

@adamsmartcity @AMS_institute @AmsterdamNL @MetabolicHQ

#slimgroengezond #WeekvandeCE

Met ons programma @TechConnect in @FD_Nieuws! Tech hub @techgrounds vanuit de ogen en beleving van de deelnemers.

"Het doel? Werkgevers laten zien dat er buiten de 'techbubbel' ook genoeg IT-talent is."

https://fd.nl/economie-politiek/1334094/in-drie-maanden-van-ww-naar-it-op-deze-school-kan-dat

#regioamsterdam #slimgroengezond #techvaniedereen.

Metropool regio Amsterdam