De MRA heeft het versnellen van de transitie naar een schone economie aangewezen als een van de zeven ontwikkelrichtingen en daarop ook concrete, gezamenlijke acties benoemd en in gang gezet.

De acties met betrekking tot de energietransitie heeft de MRA vastgelegd in zijn Ruimtelijk Economische Actieagenda 2016-2020. De regie daarbij ligt bij het Portefeuillehoudersoverleg (PHO) duurzaamheid, waarin bestuurders uit beide provincies en de grootste MRA-gemeenten zitting hebben. Deze bestuurders zoeken afstemming met elkaar en bezien waar gezamenlijke inzet meerwaarde kan hebben.
De uitvoering van de acties is belegd bij de programmamanager energietransitie, vertegenwoordigers van MRA-overheden en externe experts, die daarbij intensief samenwerken met andere partijen van binnen en soms buiten de MRA.

Agenda

Tweets

In de serie Board Talk praten we met Boardlid @marleenstikker over verantwoorde inzet en gebruik van #data, #algoritmen en #technologie. Een data-akkoord kan partijen aanzetten tot handelen.

Lees hier het volledige interview: https://bit.ly/3PTSOmV

#dataakkoord

OLVG speelt een voortrekkersrol bij het toepassen van nieuwe tech- en digitale zorgoplossingen. CEO @MauricevdBosch heeft als missie om vertrouwen op te bouwen en de voordelen van innovatie te delen met zoveel mogelijk mensen. Lees het hier: https://bit.ly/3PUJz5O

#dataforlife

Het dynamische team van ons programma @adamsmartcity heeft een leuke #vacature voor een junior Communicatie- en Programmamedewerker.

Lees en reageer uiterlijk 10 augustus: https://bit.ly/3zxqdxM

#MetropoolvanMorgen #slimgroengezond

Metropool regio Amsterdam