De MRA heeft het versnellen van de transitie naar een schone economie aangewezen als een van de zeven ontwikkelrichtingen en daarop ook concrete, gezamenlijke acties benoemd en in gang gezet.

De acties met betrekking tot de energietransitie heeft de MRA vastgelegd in zijn Ruimtelijk Economische Actieagenda 2016-2020. De regie daarbij ligt bij het Portefeuillehoudersoverleg (PHO) duurzaamheid, waarin bestuurders uit beide provincies en de grootste MRA-gemeenten zitting hebben. Deze bestuurders zoeken afstemming met elkaar en bezien waar gezamenlijke inzet meerwaarde kan hebben.
De uitvoering van de acties is belegd bij de programmamanager energietransitie, vertegenwoordigers van MRA-overheden en externe experts, die daarbij intensief samenwerken met andere partijen van binnen en soms buiten de MRA.

Agenda

Tweets

De economische uitgangspositie van de Metropoolregio Amsterdam blijft ondanks de coronacrisis onverminderd sterk. We nemen je mee langs een aantal inzichten uit de Economische Verkenningen; de wat ons betreft interessantste feiten, cijfers en grafieken. https://insights.amsterdameconomicboard.com/inzicht/economische-verkenningen-metropoolregio-amsterdam-2020/

Nederlandse intensive cares gaan op grote schaal samenwerken en data delen om de behandeling van ernstig zieke patiënten te verbeteren. De combinatie van behandelgegevens en kunstmatige intelligentie kan helpen bij het vinden van de juiste behandeling. https://amsterdameconomicboard.com/nieuws/nederlandse-ics-gaan-samenwerken-en-data-delen-om-levens-te-redden

Als je als bedrijf precies weet welke afval- en reststromen en overschotten er zijn, weet je ook welke grondstoffen en producten interessant zijn voor hergebruik. Drie redenen voor slimmer datagebruik in #CirculaireEconomie: https://amsterdamsmartcity.com/updates/news/slim-datagebruik-in-de-circulaire-economie-de-drie-belangrijkste-redenen #CACR

Metropool regio Amsterdam