De MRA heeft het versnellen van de transitie naar een schone economie aangewezen als een van de zeven ontwikkelrichtingen en daarop ook concrete, gezamenlijke acties benoemd en in gang gezet.

De acties met betrekking tot de energietransitie heeft de MRA vastgelegd in zijn Ruimtelijk Economische Actieagenda 2016-2020. De regie daarbij ligt bij het Portefeuillehoudersoverleg (PHO) duurzaamheid, waarin bestuurders uit beide provincies en de grootste MRA-gemeenten zitting hebben. Deze bestuurders zoeken afstemming met elkaar en bezien waar gezamenlijke inzet meerwaarde kan hebben.
De uitvoering van de acties is belegd bij de programmamanager energietransitie, vertegenwoordigers van MRA-overheden en externe experts, die daarbij intensief samenwerken met andere partijen van binnen en soms buiten de MRA.

Agenda

Tweets

Excited to see the inauguration of @KateRaworth @hva today! As @AmEcBoard team we are inspired by the #doughnuteconomy and we are proud to be part of the new #amsterdamdoughnutcoalition

3

Met ons initiatief Green Deal ZES zetten meer dan 50 partijen zich in voor een emissie-vrije stadslogistiek in 2025. Hoe staat het er nu voor?

Op 6 februari gaan diverse partijen met elkaar in gesprek. Sluit je aan? https://www.amsterdameconomicboard.com/agenda/aan-de-slag-met-green-deal-zes-gdzes-meetup2

#regioamsterdam #slimgroengezond

6 februari organiseert @AmEcBoard de 2e Green Deal ZES Meetup in onze #Hub. Deze editie staat in het teken van nut en noodzaak van logistieke hubs in de stad en regio. Meer weten, meld je aan: http://ow.ly/t9u850y1Kmo
#GDZES #Hulshoff

Metropool regio Amsterdam