De MRA heeft het versnellen van de transitie naar een schone economie aangewezen als een van de zeven ontwikkelrichtingen en daarop ook concrete, gezamenlijke acties benoemd en in gang gezet.

De acties met betrekking tot de energietransitie heeft de MRA vastgelegd in zijn Ruimtelijk Economische Actieagenda 2016-2020. De regie daarbij ligt bij het Portefeuillehoudersoverleg (PHO) duurzaamheid, waarin bestuurders uit beide provincies en de grootste MRA-gemeenten zitting hebben. Deze bestuurders zoeken afstemming met elkaar en bezien waar gezamenlijke inzet meerwaarde kan hebben.
De uitvoering van de acties is belegd bij de programmamanager energietransitie, vertegenwoordigers van MRA-overheden en externe experts, die daarbij intensief samenwerken met andere partijen van binnen en soms buiten de MRA.

Agenda

Tweets

Grote #transitie-opgaven hebben een radicaal andere aanpak nodig, zeggen @janrotmans en @GijsDiercks van @drifteur. Echte vooruitgang vraagt om doorbraken en sterk #leiderschap.

Met reactie van @maartenotto1983 van @Alliander.

https://amsterdameconomicboard.com/insights/radicaal-anders-samenwerken-aan-transities/

#energie #circulair

AMdEX News just hit subscribers' inboxes: https://mailchi.mp/amsterdameconomicboard/amdex-news-march-2023 Read all about:

⦿ Endorsing partners @KPMG @sanderklous @KPNIoT ⦿ 85 million euro #Groeifonds investment
⦿ Win the AMdEX Game high score

And more about #datasharing #dataaccess

Leven en werken in een leefbare, lieve én slimme metropool? Deel méér #data met elkaar – in het belang van de samenleving – via #datacommons. Hoe dat werkt?

Praat en denk erover mee tijdens #MozFest2023 op 23 maart: http://bit.ly/3yKtmcl

#datadelen #commons #slimgroengezond

Metropool regio Amsterdam