Het ruimtelijk inpassen van de energietransitie vormt een grote uitdaging voor het landschap. MRA-overheden buigen zich daarom over de vraag wat de potentie en draagkracht is van verschillende landschapstypen.

De MRA kan niet zonder het landschap. De grote diversiteit aan bijzondere landschappen is immers een waardevolle troef van de MRA.

Integrale verbinding met andere programma’s

De kwaliteit van het landschap staat steeds meer onder druk door de toename van het aantal huishoudens, bedrijven en bezoekers. Dit is een belangrijk vraagstuk voor de MRA. Daarom is in het Jaarplan Metropolitaan Landschap 2018 afgesproken het programma landschap integraler te verbinden met de andere MRA-programma’s (woningbouw, economie, circulaire economie, energietransitie, mobiliteit en klimaat).

Verminderen van spanning tussen landschap en energie

Onmiskenbaar is er op dit moment sprake van een spanning tussen landschap en energie. Die blijkt uit de maatschappelijke weerstand tegen bijvoorbeeld windmolens en zonne-akkers. De beperkte beschikbare ruimte in de MRA voor energieopwekking, -opslag en -transport dwingt echter tot nieuwe oplossingen waarbij energie wordt geïntegreerd in het landschap. Dit was voor de portefeuillehoudersoverleggen duurzaamheid en metropolitaan landschap aanleiding om opdracht te geven voor een nadere verkenning van de mogelijkheden daartoe.
Acties: Via het mogelijk maken van de Clean Energy Challenge – MRA klik hier van What Design Can Do creatieve ideeën uitlokken over hoe de aanpak van hernieuwbare energie technologieën in harmonie kan worden gebracht met de leefomgeving van Amsterdam?

Conclusies Landschapstriënnale

Een voorproefje van de energietransitie en de gevolgen ervan voor het landschap werd gepresenteerd tijdens de Landschapstriënnale waar het landschap van de MRA fungeerde als casus voor tal van actuele vraagstukken. De conclusies uit het event in 2017 zijn gebruikt in het programma Metropolitaan Landschap.

Watertorens

Zie ook: Partners gezocht voor duurzame transformatie watertorens >>