Een vijfde deel van de CO2-uitstoot in Nederland wordt veroorzaakt door verkeer. In veel gemeenten is dit aandeel zelfs aanzienlijk groter. In 166 gemeenten is verkeer zelfs de grootste bron van CO2-uitstoot.

Voor het bereiken van de doelstellingen in het akkoord van Parijs is het daarom belangrijk om ook te werken aan de uitstoot die verbonden is aan mobiliteit. Dit krijgt in de MRA vorm op verschillende manieren.

Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek

eén van de initiatieven op dit terrein richt zich op het realiseren van slimme en schone oplossingen voor personen, goederen en diensten op het terrein van de stadslogistiek. De stadslogistiek groeit in rap tempo en verwacht wordt dat deze stijgende lijn de komende jaren aanhoudt. Deze groei gaat gepaard met nadelige gevolgen voor de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de veiligheid in steden. Nieuwe ontwikkelingen bieden kansen om mobiliteit op een slimme én duurzame wijze aan te pakken.

Eind 2014 ondertekenden 54 partijen de (landelijke) Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (ZES). Daartoe behoren ook een aantal partijen uit de MRA. Deze partijen onderzoeken samen hoe emissievrije bevoorrading van stadskernen in praktijk gebracht kan worden. Het doel is om in 2025 zoveel mogelijk emissievrije stadslogistiek te realiseren. Inmiddels wordt – op initiatief van de Amsterdam Economic Board en met steun van de MRA – geprobeerd om als regio maximaal aan te sluiten op deze landelijke Green Deal ZES. Dit moet er aan bijdragen dat het stedelijk vervoer in de regio in 2025 emissievrij is.

Streven naar emissievrije bevoorrading

Via dit initiatief wordt gewerkt aan het aansluiten van nieuwe partijen in de MRA en op de intensivering van de inzet van de huidige ondertekenaars. Dit doen de deelnemers samen met partners zoals Connekt, de Hogeschool van Amsterdam, de gemeenten Amsterdam en Haarlem, de provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam, TLN, Evofenedex, Ahold Delhaize, PostNL en Royal FloraHolland.

Relevantie voor de regio

De Metropoolregio Amsterdam wil internationaal voorloper zijn op het gebied van slimme en schone stadslogistiek voor alle soorten verkeer – van goederen- en diensten – tot personenverkeer. Daarnaast wil ze ook een leidende rol spelen op het gebied van innovaties in het logistieke systeem en verbindingen met logistieke hubs buiten de stad, zodat de positie als logistieke hub wordt versterkt.