De accu’s van elektrische auto’s en een ‘slimme’ laadinfrastructuur kunnen door het terugleveren aan het elektriciteitsnet een rol spelen bij het opvangen van vraag en aanbod van elektriciteit, het stabiel houden van het net en daarmee de energietransitie.

Elektrische auto’s leveren een bijdrage aan de vermindering van de uitstoot van CO2 en fijnstof. Elektrisch rijden draagt bij aan kwaliteit en leefbaarheid van de straat, wijk of bedrijfsterrein.

MRA-Elektrisch

De provincies Noord-Holland en Flevoland, de Vervoersregio Amsterdam en de gemeenten Amsterdam en Almere zijn in 2012 een samenwerking aangegaan om het elektrisch vervoer te stimuleren. In 2014 is ook de provincie Utrecht tot MRA-Elektrisch (MRA-E) toegetreden. De Metropoolregio Amsterdam is via de Vervoersregio Amsterdam op MRA-E aangesloten.

Binnen het project werken overheden in deze provincies samen om elektrisch vervoer te stimuleren en een netwerk van publieke oplaadpunten te realiseren.

Partners

De gemeenten hebben eigen programma’s en financiële middelen voor elektrisch vervoersprojecten, maar MRA-Elektrisch ondersteunt gemeenten op allerlei manieren bij de ondersteuning van vormgeving en uitvoering van deze plannen. Zie voor meer informatie: www.mra-e.nl