Een ‘foto’ geeft een overzicht van de huidige situatie van het thema Energietransitie & Arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam. Deze is gemaakt op initiatief van het MRA-bureau, House of Skills en Deloitte 

De energietransitie stelt de Metropoolregio Amsterdam (MRA) voor een enorme opgave. Niet alleen op gebied van het terugdringen van fossiel energiegebruik, maar ook om de inzet van voldoende menskracht. Voor dit laatste zijn integrale Human Capital Agenda’s (HCA’s) nodig, met samenhangende, breed gedragen arbeidsmarktagenda’s voor de middellange en lange termijn.

Human Capital Agenda
Op 17 mei troffen ongeveer zestig betrokkenen bij de onderwijs- en arbeidsmarktaspecten van de energietransitie elkaar in het Tata Steel Congrescentrum in IJmuiden. Tijdens deze door House of Skills en de MRA georganiseerde bijeenkomst werd de noodzaak onderschreven om met elkaar vorm te geven aan een Human Capital Agenda voor de energietransitie. Zonder gezamenlijke actie en inzet op een dergelijk programma zal het realiseren van de stevige ambities op het terrein van de energietransitie een illusie blijken. Nu al immers ondervinden bedrijven en overheden problemen bij het werven van geschikte mensen om de uitdagingen die voortvloeien uit de energietransitie op te pakken (zie ook: Presentatie HCA Energietransitie). Daarbij gaat het overigens nadrukkelijk niet alleen om mensen met technische kennis en vaardigheden, maar bijvoorbeeld ook om mensen die bewoners of ondernemers  goed kunnen adviseren over de stappen die zij zouden kunnen of moeten zetten.

Volgende stap
Tijdens de bijeenkomst gaven circa twintig organisaties hun commitment om samen met House of Skills en de provincies Noord Holland en Flevoland mee te doen aan de volgende stap: nadenken over en vormgeven aan een Human Capital Agenda Energietransitie. Via een dergelijke agenda:

  • moet de inzet van publieke en private partijen en van het bestaande netwerk van samenwerkingsverbanden op dit terrein beter aan elkaar worden verbonden;
  • moeten bestaande initiatieven waar nodig worden opgeschaald;
  • moeten nieuwe initiatieven worden ontwikkeld waar die nog ontbreken en;
  • moet gezamenlijk aandacht komen voor financieringsbronnen voor gezamenlijke initiatieven.

Foto
De ambitie van de MRA is om dit jaar samen met andere stakeholders een HCA energietransitie te formuleren. Deze HCA moet bijdragen aan een gestructureerde aanpak op dit terrein. De ‘foto’ zet hiervoor de eerste stap.

Bekijk de foto >>

Meer weten?
De komende maanden pakken de betrokken stakeholders de handschoen met elkaar op en gaan aan de slag met het formuleren van de contouren voor een Human Capital Agenda Energietransitie. Indien u hierbij aan wilt sluiten of hierover meer informatie willen ontvangen dan kunt u terecht bij: