De gemeente Haarlem de Procura+ Award 2020 gewonnen in de categorie ‘Aanbestedingsinitiatief van het jaar’. De award is bedoeld voor lopende, duurzame en innovatieve overheidsopdrachten. Wat de Haarlemse aanbesteding bijzonder maakt, is het betrekken van de marktpartijen, inwoners en andere stakeholders bij het bedenken van duurzame en innovatieve oplossingen voor de stad. De prijs ondersteunt het imago van de Metropoolregio Amsterdam als koploper op het gebied van innovatief en duurzaam aanbesteden.

Het betreft de aanbesteding van de Samenwerkingsovereenkomst Projectmanagement en Ingenieursdiensten en Raamovereenkomst Groot Onderhoud. Deze maakt onderdeel uit van het programma ‘Duurzaam Grond, Weg en Waterbouw (GWW). De gemeente Haarlem is gekozen voor de benadering van de marktpartners en stakeholdermanagement om een circulaire en duurzame stad te realiseren. Bovendien zijn de contractpartners verplicht om 4% van hun jaarlijkse inkomsten uit te geven aan het opnemen van kwetsbare groepen in hun personeelsbestand. De marktpartijen zijn beoordeeld op hun bijdrage aan de sociale- en duurzaamheidsdoelen van de gemeente Haarlem . Ook werden zij gestimuleerd om te innoveren in de manier waarop ze hun producten en diensten leveren.

Procura+ is een belangrijke Europese kennisorganisatie op het gebied van innovatieve en duurzame aanbestedingen. Elk jaar worden uit alle inzendingen de beste aanbestedingen door de deskundige jury geselecteerd en genomineerd. De best practice van de duurzame Grond, Weg en Waterbouw (GWW) aanbesteding van de gemeente Haarlem zal een inspiratie zijn voor andere Europese steden, regio’s, nationale en Europese organisaties.

Het winnen van de prestigieuze Europese Procura+ Award is een mooie opsteker voor het imago van Haarlem, maar vooral belangrijk om te motiveren om meer en vaker innovatief en duurzaam aan te besteden. Door het coördinatorschap van het Europees Urban Agenda programma ‘Innovatief en verantwoord aanbesteden’ profiteert Haarlem direct van het Europese netwerk en de kennisuitwisseling, maar ook van diverse Europese projecten en subsidies.

Op de website van de Procura+ doen de Europese steden, regio’s, lidstaten en Europese organisaties inspiratie op met de Haarlemse best practice van Duurzaam GWW aanbesteding.