Beter met grondstoffen omgaan. Dát is de insteek van Reflow, een Europees project waarbinnen zes steden, waaronder Amsterdam, samenwerken. “Het project richt zich op afval van zowel burgers als bedrijven”, vertelt projectleider Roosmarie Ruigrok. Bijzonder is dat binnen het project iedere stad een onderdeel  onderhanden neemt. “Gaandeweg het driejarige traject voegen we de leerervaringen bij elkaar.”

Insteek van Reflow is niets meer of minder dan het transformeren van de stedelijke materiaalstromen. Van lineair naar circulair. “Het Europese project heeft een focus op de zes belangrijkste onderwerpen”, legt Roosmarie Ruigrok uit.  Amsterdam richt zich op textiel, Berlijn op energie en Milaan op voedsel. De andere drie deelnemers zijn Cluj-Napoca, Parijs en Vejle; zij richten zich achtereenvolgens op woningbouw, events en plastic.

Roosmarie Ruigrok: “Reflow moet je zien als een vliegwiel”

Koploper in textiel
Het project sluit goed aan op de  circulaire ambities van de Metropoolregio Amsterdam. Ruigrok wijst erop dat om die reden bewust gekozen om hier de tanden in textiel te zetten. “Juist op het  terrein textiel en mode heeft de MRA binnen Europa een enorme aantrekkingskracht. Denk maar aan bedrijven als G-STAR, H&M, Tommy Hilfiger en NIKE die hier hun kantoor hebben. Dat brengt natuurlijk veel activiteiten op dit gebied met zich mee.”

Wat meetelt is dat ook Fashion for Good zich hier heeft genesteld. Dit samenwerkingsverband van onder meer de Laudis Foundation, voormalige C&A Foundation, en PlugandPlay, een Amerikaanse tech company. “Zij zoeken naar technologische textielinnovaties. Daarnaast maakt DCTV-hubregio Amsterdam deel uit van het circulaire textielplan. Denk ook aan het initiatief international centre for circular textiles in Zaanstad. Partijen uit de keten werken hier samen om uiteindelijk van oud textiel weer nieuw textiel te maken. Dat biedt ook zich om nieuwe bedrijvigheid voor de regio. Tot slot telt de regio talrijke innovatieve circulaire startups die we met dit project de wind in de rug willen geven.”

Samenbinden en versnellen
De MRA heeft zelf al de nodige meters gemaakt in de circulaire textielwereld. Ruigrok wil op die ervaringen voortborduren. “Men hoeft dus niet bang te zijn voor overlap. Er is al veel gebeurd binnen de regio en dat wordt vanuit ons project juist enorm aangemoedigd. Je moet Reflow zien als een vliegwiel dat alles samenbindt en versnelt. Daarbij hebben we ook oog voor eenpitters die nu waarschijnlijk nog onvoldoende in beeld zijn. Verder betrekken we burgers, scholieren en studenten bij onze activiteiten. We moedigen iedereen aan om textiel niet meer bij het restafval te doen, maar de draagtijd te verlengen door kleding en textiel te repareren. Ook kijken we of de huidige inzameling, veelal via kledingcontainers, wel voldoet.”

‘Het allermooiste is als je werkkleding, hotellakens
of jeans weer opnieuw kunt inzetten’

Uiteindelijk doel is het ingezamelde textiel binnen de regio zoveel mogelijk weer circulair in te zetten of te verwerken. “Het allermooiste is als je werkkleding, hotellakens of jeans weer kunt vershredderen om er garens van te maken. Deze kun je vervolgens benutten als grondstof voor nieuwe producten die we zoveel mogelijk binnen de regio willen laten produceren en verkopen. Daarom werken we met de MRA en de Economic Board samen om, op basis van de lopende initiatieven, te komen tot een sterke visie en ontwikkelagenda.”

Aan de slag
Inmiddels ligt er al een concreet plan op tafel om met studenten en scholieren aan de slag te gaan. “Dit gebeurt door educatieve programma’s uit te rollen met studenten die onderzoek doen in stadsdelen of  zoals de textiel-race op lagere scholen. Daarnaast is er een kick off programma gepland, dat nu waarschijnlijk online plaats gaat vinden. Het is verder de bedoeling dat we met onze partners, waaronder Pakhuis de Zwijger en de Waag, meer events organiseren, ook voor bestuurders en ondernemers in de regio. We steken op allerlei manieren zoveel mogelijk energie om textiel circulair te maken.”

Leren van elkaar
De andere steden ondernemen de komende twee jaar soortgelijke activiteiten op het gebied van energie, voedsel, woningbouw, event en plastic. Tussendoor wisselen de projectdeelnemers ervaringen uit. “Dit gebeurt nu tijdelijk via online oplossingen. We willen continue voortbouwen op de leerpunten die we in de verschillende steden opdoen.”

Naar de website van het Reflow-project >>