Binnen de MRA is een Expertpool voor Circulair Inkopen van start gegaan. Thea Smid is aangetrokken om de kar te tekken. Met haar ruime ervaring en gedegen kennis op het gebied van circulair inkopen, speelt Thea een cruciale rol in het versnellen van de transitie naar meer circulaire inkooppraktijken in de metropoolregio.

De MRA-partners stomen op naar 50% circulair inkopen in 2025. Geen sinecure, want dit is globaal vijfmaal zoveel als momenteel circulair wordt ingekocht. Veel MRA-gemeenten hebben dan ook een steuntje in de rug nodig om aan de inkoopafspraak invulling te geven. Daar is nu met de Expertpool voor Circulair Inkopen in voorzien.

Bundeling expertise
De Expertpool is een samenwerkingsverband tussen verschillende inkoopadviseurs met ieder een eigen expertise, uiteenlopend van Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) tot facilitair. Thea Smid opereert als spin in het web. De teamleden zijn beschikbaar om gemeenten te helpen bij de kansen en mogelijkheden op het gebied van circulaire inkoop. Daarnaast ondersteunt het team gemeenten bij het opstellen van inkoop doelen, het uitvoeren van nulmetingen om de voortgang te meten en het delen van best practices en ervaringen binnen de regio.

Stroomversneleling
Met Thea Smid als aanspreekpunt in de expertpool hebben gemeenten en organisaties toegang tot kennis en begeleiding. Deze nieuwe loot aan de MRA-duurzaamheidsstam vormt daarmee een belangrijke spil om de stroomversnelling naar meer circulair inkopen in te zetten.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Thea Smit, thea@twinkel.nu, of met Milan Bijl, Regisseur Circulair Inkopen: milan@hang10.company