Een kwart van de Nederlandse werknemers fietst op dit moment geheel of gedeeltelijk naar zijn of haar werkplek. “Het potentieel is veel en veel groter”, vindt Mark Danhof. “Zeker als je bedenkt dat 52% van werkend Nederland binnen 15 km van het werk woont.” Hij is ervan overtuigd dat er op dit gebied nog een wereld te winnen is, zeker in de dichtbevolkte Metropoolregio Amsterdam. Mark ziet een spilfunctie weggelegd voor werkgevers. “Het stimuleren van de fiets in de arbeidsvoorwaarden vormt de sleutel om het enthousiasme voor de fiets te vergroten. Enerzijds door middel van een versimpeling van de leasefiets wetgeving, anderzijds door de informatievoorziening voor HR-managers te verbeteren. Daarom vormt dit een van de speerpunten van de Green Deal Fiets MRA die pop 15 oktober wordt ondertekend.”

Mark Danhof, manager bij Lease a Bike, weet waarover hij praat. Hij trekt sinds begin dit jaar het onderdeel arbeidsvoorwaarden van de Green Deal Fiets MRA. De projectleider ziet meerdere mogelijkheden om via deze weg het enthousiasme voor het fietsen te vergroten. “Werkgevers kunnen hun personeel bijvoorbeeld een kilometervergoeding of een renteloze lening aanbieden. Of fietsen onderdeel laten uitmaken van de werkkostenregeling, de WKR. Daar komt bij dat de e-bike enorm snel aan populariteit wint. “Op een elektrische fiets zijn mensen al snel bereid om een afstand van 15 km of meer af te leggen. Daarmee kan nog een heel grote slag worden gemaakt.”

Sinds kort heeft ook het zakelijk leasen van een fiets zijn intrede gedaan. Een kansrijke ontwikkeling in de ogen van Mark. “De leasefiets valt buiten de WKR en is kostenneutraal voor werkgevers om aan te bieden.. Tegelijkertijd genieten medewerkers van een fiscaal voordeel.”

Mark Danhof: “Juist in het nieuwe werken is de fiets een mooie secundaire arbeidsvoorwaarde”

Voorbeeldrol
Gelukkig nemen meerdere werkgevers, zoals de ABN AMRO en veel MKB-bedrijven, op dit punt zelf al initiatieven. “Dat zijn echt partijen die snel hebben geconstateerd wat de gevolgen kunnen zijn van de coronacrisis op lange termijn. Namelijk meer thuiswerken. En hoe gaan we dat dan op een slimme manier invullen? Daar speelt de fiets een heel belangrijke rol in. Want uit de praktijk blijkt dat een fiets ook in de thuisomgeving een populair en effectief vervoermiddel is om vitaliteit en duurzaamheid te promoten. Deze voortrekkers vervullen een uitstekende voorbeeldrol.”

Sowieso kunnen bedrijven in zijn ogen het fietsen meer opnemen in hun duurzaamheids- en vitaliteitsplannen. “De overheid en het bedrijfsleven richt zich nu veelal op subsidies op elektrische auto’s, maar daar hangt een totaal ander prijskaartje aan.” Wel pleit hij ervoor het werkgevers veel gemakkelijker te maken om in actie te komen. “Ze moeten zonder veel administratief gedoe hun werknemers een mooie fietsregeling kunnen aanbieden. Dan wordt het voor een grote groep aantrekkelijk om meer te fietsen van en naar hun werk. Dit scheelt drukte op de weg, voorkomt parkeerproblemen en bevordert ook nog eens de gezondheid.”

Pijlers: versimpelen en informeren
De Green Deal Fiets MRA is in zijn ogen hét vehikel om voor een versnelling te zorgen. Te meer daar deze wordt ondertekend door zowel private als publieke partijen. “Samen kunnen we op dit punt een krachtig signaal afgeven.” Twee afspraken kunnen met name het verschil maken. “De ene focust specifiek op de leasefietsregeling. Die moet de overheid aantrekkelijker maken door de onbelaste reiskostenvergoeding forfaitair vast te stellen in combinatie met de leasefiets. In andere woorden, introduceer een forfait van twee dagen, voor de overige dagen zou de werkgever reiskostenvergoeding mogen blijven uitkeren. Dit idee heeft de BOVAG recentelijk nog aangekaart in Den Haag. Dit voorkomt een hoop administratieve rompslomp. De tweede pijler is het versimpelen van de informatievoorziening voor werkgevers. Op dit moment staan op allerlei websites van private en publieke partijen brokjes informatie, waardoor je al gauw door de bomen het bos niet meer ziet. We kunnen gezamenlijk de mouwen opstropen om het zo simpel mogelijk te maken voor zowel werkgevers als werknemers. Maak centraal inzichtelijk wat de verschillende keuzeopties zijn en organiseer vanuit de MRA proactief online informatie evenementen voor werkgevers. Voor elke organisatie zit er dan wel iets interessants bij. Zeker als je helder maakt wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende opties.”

Een laatste advies van Mark is kijken naar de mensen die nu al fietsforens zijn. “Zie hoe blij zij   daarvan worden.” En goed voorbeeld doet al gauw volgen. “Soms denk ik wel eens van jongens, waarom zijn sommige zaken nog zo complex georganiseerd? Kan het niet simpeler? Als we met elkaar zorgen dat de opties helder zijn, dan is er voor elke werkgever en werknemer een aantrekkelijke optie voor de fiets in de secundaire arbeidsvoorwaarden.”