In het Programmaplan duurzame mobiliteit voor Noord-Holland en Flevoland staan maatregelen om de mobiliteitsdoelen uit het Klimaatakkoord waar te maken: snel minder CO2-uitstoot en klimaatneutraal vervoer vanaf 2050. Onderdeel van het plan is een menukaart met maatregelen die gemeenten helpt onderbouwde keuzes te maken.

Het Programmaplan duurzame mobiliteit is de regionale uitwerking voor Noord-Holland en Flevoland van het hoofdstuk Mobiliteit in het Klimaatakkoord. Alle regio’s in Nederland stellen een dergelijk regionaal mobiliteitsprogramma op. Gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid van de provincie Noord-Holland, Jeroen Olthof: “Gelukkig beginnen we niet bij 0. We werken al een aantal jaar aan slimme en duurzame mobiliteit en daarmee aan het verminderen van uitstoot. Maar om de mobiliteitsdoelen uit het Klimaatakkoord te realiseren, is veel meer nodig. In Noord-Holland en Flevoland moet de CO2-uitstoot door verkeer met minimaal 20% verminderen. Het is tijd om samen door te pakken.”

Menukaart duurzame mobiliteit
Een belangrijk onderdeel van het Programmaplan duurzame mobiliteit is de ‘menukaart duurzame mobiliteit’. Daarop staat van twintig mogelijke maatregelen hoeveel ze bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot en welke investeringen daarvoor nodig zijn. Denk daarbij aan maatregelen als meer woningen bij openbaarvervoerknooppunten, een beter fietsnetwerk, vaker thuiswerken en zero-emissiezones voor vrachtwagens. De menukaart toont ook de bijkomende effecten op leefomgeving, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en geluid. Dit helpt bij het maken van onderbouwde afwegingen.

Fors minder CO2-uitstoot nodig
In Nederland zijn mobiliteit en transport verantwoordelijk voor bijna een vijfde van de totale CO2-uitstoot. Flevoland en Noord-Holland nemen hiervan 15% voor hun rekening. De komende jaren wordt het alleen maar drukker in deze provincies. Om klimaatverandering tegen te gaan en de kwaliteit van onze leefomgeving te verbeteren, moeten wij nu maatregelen nemen om goederenvervoer en personenverkeer slimmer, schoner en veiliger te organiseren. Noord-Holland en Flevoland willen de CO2-uitstoot door mobiliteit tot 2030 terugbrengen tot maximaal 4,2 megaton*, en liefst nog minder. In 2017 was die uitstoot nog 5,4 megaton.

Klimaatakkoord en Europese doelstellingen
Het in 2019 gesloten Klimaatakkoord is de Nederlandse uitwerking van het VN-klimaatakkoord van Parijs. Het doel: de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder de 2 graden Celsius, bij voorkeur zelfs tot maximaal 1,5 graden. Op dit moment is de aarde al 1,1 graden opgewarmd, dus de urgentie is hoog. Voor de mobiliteitssector vertaalt deze doelstelling zich naar 55% minder CO2-uitstoot in 2030 en 95% minder in 2050.

Meer informatie