Het stimuleren van circulaire inkoop staat hoog op de agenda van de MRA-overheden. Met succes. De afgelopen jaren is het nodige in gang gezet. Een filmpje belicht in vogelvlucht de voortgang die is geboekt. 

Overheden hebben met hun inkoopbeleid een belangrijke troef in handen om de transitie naar een circulaire economie aan te jagen. Daarom is al in 2018 de intentieverklaring Circulaire Inkoop ondertekend. Vervolgens volgden er onder meer de Road Map, een wegwijzer om organisaties te helpen met de implementatie en diverse handreikingen voor verschillende inkooppakketten. Ook vinden er regelmatig  intervisie- en inspiratiebijeenkomsten plaats.

De tot dusver geboekte resultaten worden, geïllustreerd met een aantal mooie praktijkvoorbeelden,  toegelicht in de film,. Dit alles ter ondersteuning van de MRA-overheden om de eerste mijlpaal van 10% circulaire inkoop in 2022 te gaan halen.

Bekijk de film >>