Provincie Flevoland verhuurt het noordelijk deel van Flevokust Haven aan Windpark Zeewolde en Van Oord Offshore Wind. Gedeputeerde Appelman noemt dit initiatief een mooi voorbeeld van hoe de energietransitie gebruikt wordt om de regionale economie te versterken.”

Flevokust Haven is sinds april 2018 operationeel. Het zuidelijke deel van de haven wordt vanaf het begin geëxploiteerd door Container Terminal Utrecht (CTU). De ligging direct aan de hoofdvaarroute door het IJsselmeer en vlakbij de A6 zorgen voor een optimale ligging in het netwerk van op- en overslag van containers. In november 2019 is het binnendijks industrieterrein officieel geopend en beschikbaar voor bedrijven om zich te vestigen.

Windpark Zeewolde en Van Oord Offshore Wind
Tot eind 2021 huurt Windpark Zeewolde 2,5 hectare haventerrein voor de op- en overslag van en werkzaamheden aan 91 windmolens die bij Zeewolde geplaatst gaan worden. Van Oord Offshore Wind gebruikt voor kortere perioden een deel van de haven om voorbereidingen te treffen voor het plaatsen van windmolens in het IJsselmeer bij de Afsluitdijk (Windpark Fryslân). Hiertoe wordt onder andere een installatieponton en een grote kraan geassembleerd. Afgelopen week vonden er al grote hijswerkzaamheden plaats voor het bouwen van tijdelijk installatieponton voor Windpark Fryslân.

Benutten van de duurzaamheidstransitie
Het windenergiebeleid van de provincie combineert verschillende doelstellingen: een mooier landschap, een duurzamere energiehuishouding en een sterkere economie. Doel van het beleid is om met minder windmolens meer windenergie op te wekken, deze landschappelijk beter in te passen en iedereen in de gelegenheid te stellen van deze ontwikkeling te profiteren.