De provincie Flevoland en alle Flevolandse gemeenten willen in 2025 tot de helft van hun producten, goederen en diensten circulair inkopen. Dat staat in een door alle partijen ondertekende intentieverklaring. In 2020 volgt een actieplan opstellen hoe circulair inkopen tot een succes te maken.

De ambitie wordt in stappen opgebouwd. Zo willen de partijen in 2022 tenminste 10% van hun inkoop circulair krijgen, om het daarna tot 50% op te bouwen in 2025. In de tussentijd wordt er steeds gekeken of tempo en ambities haalbaar zijn. In 2025 wordt besloten hoe alle partijen verder willen met deze gezamenlijke ambitie. En of er een mogelijkheid is om naar 100% circulaire inkoop te gaan. Door dit met alle overheden in Flevoland samen te doen, hopen de partijen van elkaar te leren en kennis te delen.

Het Platform Circulair Flevoland is een samenwerkingsverband tussen de provincie en de gemeenten in Flevoland. Het doel van het Platform is om ondernemers, overheden en kennisinstellingen met elkaar in contact te brengen om zo kennis en ervaringen te delen over de circulaire economie en deze te helpen groeien.

Het Platform telt inmiddels meer dan 400 deelnemers en heeft al meerdere circulaire ketens in Flevoland ondersteund. Ga voor meer informatie naar www.circulairflevoland.nl.

V.l.n.r.: Peter Bakker, inkoopcoach gemeente Lelystad, Sander van Voorn, programmamanager Groene en Gezonde Stad Almere, wethouder Ewout Suithoff van Zeewolde, gedeputeerde Cora Smelik, wethouder Ton van Amerongen van Dronten, wethouder Anjo Simonse van Noordoostpolder en wethouder Gerrit Post van Urk