Noord-Holland heeft als grootste provincie van het land een concept Regionale Energiestrategie gemaakt voor het zuidelijke deel – dé economische hot spot van ons land – en de landelijke noordelijke helft. “Opvallend vind ik dat ze toch beide met een min of meer gelijkwaardig bod zijn gekomen”, geeft gedeputeerde Edward Stigter aan. Anders dan bij veel andere RES-en is de bevolking bij het opstellen van de twee conceptstrategieën betrokken. “Daar was veel waardering voor en dat geldt ook voor onze ambitie. Noord-Holland komt met het hoogste bod van Nederland.”

De energieregio Noord-Holland Zuid verwacht de komende tien jaar bijna vier keer zoveel wind- en zonne-energie op te wekken: van 0,7 TWh nu naar 2,7 TWh in 2030. Noord-Holland Noord zet in op 4,2 TWh aan duurzame energie in 2030, bijna een verdubbeling ten opzichte van nu. “De ambitie is dus voor beide provinciedelen groot”, constateert Stigter in een interview in de nieuwe editie van Tijdschrift Milieu. “In het volle zuiden van de provincie is sprake van solidariteit met het noorden. ‘Het kan niet zo zijn dat wij hier de groene stroom verbruiken en dat de opwekking in de rest van Noord-Holland of Nederland plaatsvindt’, vinden ze daar. Men wilde de opgave niet afwenden op andere gebieden.”

Inhoudelijk valt op dat er vergeleken met windenergie een duidelijke voorkeur bestaat voor zonnestroom. “Dat zie je terug in beide RES-gebieden.” De voorkeur in het zuidelijke deel gaat uit naar de randen van stedelijke gebieden en in de gehele provincie naar zonnepanelen op geluidsschermen en langs wegen, parkeerterreinen en op grote daken. Ook zijn zoekgebieden opgenomen in het IJsselmeer en het Markermeer.

PDf-bestand interview gedeputeerde Edward Stigter