Haarlemmermeer ziet een steeds grotere rol voor de circulaire economie. Vandaar de keuze voor deelname aan Circulair West. Dit samenwerkingsverband brengt alle circulaire doeners in Noord- en Zuid-Holland samen die willen versnellen om toekomstbestendig te blijven. Circulair West rekent het daarbij tot haar inzet dat ze geen branche-specifieke oriëntatie kent, maar ondernemers juist inspireert door hen met bedrijven uit verschillende branches en sectoren te laten samenwerken.

Inmiddels hebben zich 37 bedrijven, twee kennisinstellingen – waaronder de hogeschool Leiden – en negen overheden uit de regio zich bij het initiatief aangesloten. Gedeelde doelstelling is om de circulaire economie vanuit ketensamenwerking te helpen bevorderen. Binnen Circulair West werken ondernemers, kennisinstellingen en gemeenten samen aan de opgave om bedrijfsactiviteiten circulair en daarmee duurzaam en toekomstbestendig te helpen maken.

Het circulaire netwerk maakt het daarbij mogelijk dat partijen zich onderling met elkaar kunnen verbinden in het Noord-Westen van Nederland. Om die reden hebben onder meer de gemeenten Leiden, Hillegom, Noordwijk en Katwijk en de provincies Noord- en Zuid-Holland zich ook bij Circulair West aangesloten. Via deze organisatie vormen zij een gemeenschappelijk  front om duurzaamheid en circulariteit meer gemeengoed te maken.


Circulair West heeft het afgelopen jaar gewerkt aan een materialenstroomanalyse voor de provincies Noord- en Zuid-Holland. De uitkomst daarvan is een analyse van de circulaire impact en kansen van de materiaalstromen in West-Nederland. Concreet resultaat daarvan is het nationale betonakkoord, aldus vertaald in de publicatie ‘Circulair beton; de nieuwe basis’.

Circulariteit zit Haarlemmermeer in de genen. Wethouder Economische Zaken Marja Ruigrok: ‘’Circulariteit is al jarenlang een vanzelfsprekendheid in onze gemeente. Cradle-to-cradle is in Park 20|20 bijvoorbeeld het uitgangspunt. Naast onze goede contacten met de Metropoolregio Amsterdam op dit gebied vinden we een verbinding met de Provincie Zuid-Holland ook heel belangrijk. Samenwerking is alle kanten op nuttig en brengt iedereen verder.” Vandaar dat Haarlemmermeer kiest voor Circulair West.