Voor veel producten in de openbare ruimte zijn al commerciële varianten van gerecycled kunststof op de markt. Producten die variëren van rioolbuizen tot lantaarnpalen en van oeverbescherming tot speeltoestellen. Dit blijkt uit de inspiratiegids ´Producten uit recyclaat voor de publieke ruimte´.

De inspiratiegids is gemaakt naar aanleiding van een marktverkenning die adviesbureau Partners for Innovation heeft uitgevoerd voor het Overijsselse samenwerkingsverband Dutch Circular Polymer Valley. Met deze verkenning willen de initiatiefnemers bedrijven inspireren om meer gerecyclede kunststoffen toe te passen en overheden stimuleren om hun inkoopbeleid aan te passen.

In de inspiratiegids ´Producten uit recyclaat voor de publieke ruimte´ maken de opstellers onderscheid in zes categorieën: producten om klimaatveranderingen op te vangen, infrastructuur, waterwerken, ondergrondse producten, straatmeubilair & groenvoorzieningen en sport & speltoepassingen. Het gaat om producten zoals regenwaterbuffers, eco-roosters, gevelbekleding, walbeschoeiing, rioolbuizen, banken, lantaarnpalen en speeltoestellen. In totaal komen de initiatiefnemers tot meer dan 40 productgroepen, waarbij gemeenten kunnen kiezen voor gerecyclede kunststoffen. Soms als alternatief voor virgin plastic, soms als duurzaam alternatief voor andere materialen als hout, beton of metaal.

“De drie gemeenten die bij dit project betrokken zijn, hebben al veel inspiratie gehaald uit deze marktverkenning,” aldus Marjolein Mann, senior beleidsmedewerker bij ROVA. “Het idee is dat deze gids ook andere gemeenten stimuleert om producten van gerecyclede kunststoffen in te kopen. Ze kunnen zich nog aansluiten bij de inkooppilots waarmee we ondertussen gestart zijn, Het is nu een selecte groep bedrijven die op dit moment een breed pallet van producten van gerecycled kunststof aanbieden. “Voor ondernemers biedt deze gids de kans om hun innovatieve ontwerpen en producten van gerecycled kunststof voor de buitenruimte breder bekend te maken”, zegt Ingeborg Gort, strategisch adviseur bij Partners for Innovation. “Het aanbod kan nog flink omhoog.”

Download hier de inspiratiegids.