Heb jij een passie voor duurzaamheid en hou je ervan om mensen bij elkaar te brengen? Ben jij goed in het organiseren van netwerken? Dan is de MRA op zoek naar jou!

De Metropoolregio Amsterdam is op zoek naar een regisseur Circulair Inkopen en Opdrachtgeverschap. Als regisseur ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderdeel Circulair Inkopen en Opdrachtgeverschap van het MRA-programma Circulaire Economie. Daarbij ligt de nadruk op het creëren en behouden van enthousiasme en betrokkenheid bij de 35 MRA-overheden, samen met het initiëren en coördineren van regionale initiatieven op circulair inkopen.

Taken Regisseur Circulair Inkopen
Vanaf 2018 zijn diverse initiatieven gestart om circulair inkopen binnen de MRA te versnellen: een Roadmap met meetmethodiek, een periodieke werkgroep om kennis en ervaringen te delen, een intervisiegroep om gezamenlijk te verdiepen op vraagstukken, de ontwikkeling van diverse Handreikingen (zie de website) en inhoudelijke ondersteuning vanuit een Expertpool. Ook is een eerste gezamenlijke aanbesteding gestart op het gebied van verkeersborden.

De Regisseur organiseert en coördineert deze activiteiten, en zet nieuwe initiatieven op. De taken van de Regisseur zijn als volgt:

 • Motiveren en ondersteunen van betrokkenen binnen MRA-overheden om met circulair inkopen aan de slag te gaan en dit verder te ontwikkelen binnen de organisatie;
 • Voorbereiden en begeleiden van de Werkgroep Circulair Inkopen (+/- eens per zes weken) en intervisiebijeenkomsten (+/- eens per twee maanden);
 • Onderhouden van contact met andere MRA Programmalijnen in het MRA Programmateam Circulaire Economie;
 • Onderhouden van contacten met relevante externe partijen namens de MRA, zoals expertisecentrum PIANOo, de diverse Buyer Groups en andere regionale netwerken;
 • Opzetten van initiatieven om circulair inkopen binnen de MRA te versnellen (voorbeeld: in 2020 en 2021 is een samenwerking opgezet met de Hogeschool van Amsterdam);
 • Informeren van bestuurlijke opdrachtgevers over voortgang van diverse MRA-overheden op het gebied van circulair inkopen.

Profiel
We zoeken een pro-actieve, ondernemende en enthousiaste Regisseur Circulair Inkopen en Opdrachtgeverschap, die goed is in het motiveren en enthousiasmeren van betrokkenen binnen MRA-overheden. Daarbij gaan wij uit van het volgende profiel:

 • Affiniteit met duurzaamheid en circulaire economie;
 • HBO / WO denk- en werkniveau;
 • Beschikbaar voor 16 – 24 uur / week;
 • Ervaring met het begeleiden van netwerksamenwerking in een niet-formele samenwerking;
 • Gevoel voor organisatiedynamiek, vooral binnen publieke opdrachtgevers;
 • Ervaring met (circulair) inkopen en opdrachtgeverschap is een pré, maar geen vereiste.

Sollicitaties vanuit MRA-partners vs externe inhuur

Deze vacature staat open voor zowel werknemers van MRA-overheden als externen. Bij keuze voor een kandidaat vanuit een MRA-overheid wordt detachering toegepast. Bij keuze voor een externe vindt inhuur plaats vanuit het MRA-bureau. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een kandidaat vanuit een MRA-overheid.

Vergoeding
De vergoeding bedraagt maximaal € 56.000,- , gebaseerd op een detacheringstarief voor overheden voor 0,5 fte, schaal 13.

Startdatum & doorlooptijd
De functie Regisseur Circulair Inkopen is op dit moment een structurele functie, die wordt gefinancierd vanuit het circulaire economie-programma van de MRA. De gewenste startdatum is 1 januari 2022. Ook een start op 1 februari 2022 is bespreekbaar. De voorkeur gaat uit naar een persoon die de intentie heeft om deze rol langere tijd (minimaal 2 jaar) in te vullen.

De directe werkomgeving is het MRA Bureau, met medewerkers van het kernteam, andere MRA-programma’s en de secretarissen van de MRA-platforms.  In bredere zin is de werkomgeving het netwerk van collega’s van de MRA-overheden.

Als Regisseur Circulair Inkopen werk je in een kernteam samen met de Grondstoffenregisseur, Strategisch Adviseur Circulaire Economie en Programmamanager Circulaire Economie van de MRA. Ook werk je intensief met de Challenge Lead Circular Economy van de Amsterdam Economic Board.

Interesse?
Wil je meer weten? Neem dan contact op met Sybren Bosch (Copper8), die momenteel deze functie ad interim vervult, via bosch@copper8.com.

Heb je interesse om te solliciteren? Stuur dan een sollicitatiebrief en CV aan Yolanda Musson, Programmamanager Circulaire Economie binnen de MRA, via jhmmmusson@almere.nl. Deadline voor een sollicitatie is woensdagochtend 10 november, 09:00.

Sollicitatiebrief

In je sollicitatiebrief zijn we benieuwd naar de volgende zaken:

 • Visie op duurzaamheid en circulaire economie, inclusief de rol van inkoop;
 • Prioriteiten die je wil leggen in het invullen van de rol van Regisseur;
 • Manier waarop je eerdere ervaringen meeneemt in de invulling van deze rol.

Sollicitatiegesprekken

Op basis van de beoordeling van de brieven worden een aantal kandidaten uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Deze sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 46 en 47.
Wij streven er naar de uitnodigingen zo snel mogelijk na het verstrijken van de deadline te versturen.