Haarlemmermeer gaat als eerste gemeente het nieuwe 100% circulaire asfaltmengsel van Dura Vermeer in de praktijk toepassen. In overleg met de gemeente is een proefvak aangewezen in de straat Seevank in Zwanenburg waar Dura Vermeer en hoofdaannemer Fronik Infra al werken aan de reconstructie van de weg en asfaltverharding.

Dura Vermeer gaat het proefvak met een lengte van ongeveer 200 meter gedurende 72 maanden monitoren op constructieve eigenschappen.Het mengsel bestaat volledig uit secundaire bouwstoffen.

100% circulair
Dura Vermeer heeft het circulaire asfaltmengsel ontwikkeld in samenwerking met Roof2Road, specialist in het recyclen van bitumen daken. Arjan Mooijekind, hoofd Asfaltontwikkeling bij Dura Vermeer: ‘Er worden geen nieuwe “virgin” bouwstoffen toegevoegd. Daarom kunnen we als eerste in de markt dit mengsel echt 100% circulair noemen. Het bevat eco zand en eco granulaat dat vrijkomt bij de thermische reiniging van teerhoudend asfalt, asfaltgranulaat en bitumenhoudende dakbedekking afkomstig van sloopdaken. De kwaliteit van het mengsel is hoog omdat we de samenstelling bij de productie kunnen beïnvloeden. Dit in tegenstelling tot een 100% Partiële Recycling (PR), waarbij de kwaliteit afhangt van het vrijgekomen gefreesde materiaal van de oude weg. De hoogwaardige eigenschappen van het gemodificeerde bitumen van oude dakbedekking verbeteren de kwaliteit van het asfalt. Dat maakt dit mengsel constructief en in levensduur minimaal gelijkwaardig aan bestaande mengsels. Maar wel 100% circulair met een zeer lage milieu-impact.’

Hogere kwaliteit tegen dezelfde kosten
Jeroen Turenhout, bedrijfsleider bij Dura Vermeer, is blij met de kans het nieuwe mengsel in de praktijk te testen. ‘We hergebruiken waardevolle bitumen van oude daken in plaats van die te verbranden. Dat betekent een upcycling van asfaltwegen en een hogere trede op de ladder van circulariteit. Een betere kwaliteit asfalt tegen dezelfde kosten als de reguliere niet-circulaire mengsels. De komende maanden en jaren gaan we in de praktijk testen en monitoren.’

Kers op de taart
Jos Ruigrok, adviseur Duurzaamheid bij de gemeente Haarlemmermeer, werkt graag mee. ‘We zijn als gemeente aangesloten bij ketenoverleggen met opdrachtnemers en leveranciers om daarmee een bijdrage te leveren aan nieuwe duurzame oplossingen. Zo zijn we ook actief betrokken bij de betonketen regio Amsterdam en de asfaltketen Noord-Nederland. Als eigenaar van de openbare ruimte geven we partijen graag de ruimte om innovaties in de praktijk te testen. Zoals dit nieuwe asfaltmengsel. Het project Kinheim-Seevank is momenteel in uitvoering en past qua tijd en omvang perfect in ons “straatje”. Fronik Infra heeft het project Kinheim-Seevank mede door zijn duurzaamheidsmaatregelen in de uitvoering binnengehaald. Zo wordt ook de openbare ruimte klimaatadaptief ingericht. Het nieuwe asfaltmengsel van Dura Vermeer is wat ons betreft de kers op de taart.’