Vorig jaar gingen 130 Haarlemmers de uitdaging aan om 100% elektrische auto’s met elkaar te delen. Er ontstond een hybride organisatievorm onder de naam iZoof Carsharing en het resultaat is verbluffend. Ruim 30% van de deelnemers nam afstand van zijn brandstofauto, er werd een betaalbaar mobiliteitsconcept ontwikkeld en bij opschaling naar de hele stad zullen gemeentelijke beleidsdoelen versneld worden behaald.   Warme kring

Het initiatief is ontstaan om met elkaar – tegen minimale kosten – elektrische auto’s te delen in een zogenaamde ‘warme kring’, waarbij veel verantwoordelijkheid ligt bij de deelnemers. Het gebruik wordt reguleert door middel van onderling afgesproken spelregels. De deelnemers zorgen met elkaar voor naleving hiervan. Anna Richt Hannema, mede-initiatiefnemer en enthousiast autodeler: “Ik ben ontzettend trots op de resultaten die we met bewoners hebben neergezet. Andere wijken komen naar ons toe en willen ook meedoen. Graag rollen we dit uit over de hele stad. We hebben gemerkt dat we een groep mensen bij elkaar konden brengen die wil bijdragen aan een leefbare stad.

Koudwatervrees wegenemen
Wie elektrische auto’s gaat delen, dient twee stappen te zetten: van fossiel naar elektrisch, en van bezit naar gebruik. Om deze stappen te zetten, moet koudwatervrees worden weggenomen, zo is tijdens de pilot geconstateerd. De pilot heeft geleid tot een groep deelnemers die de transitie in de stad wil en kan versnellen met de inzet van kennis en netwerken.

Robert Oosting, directeur onderhoudsbedrijf Spaarnelanden: “Dit is een praktijkvoorbeeld hoe een burgerinitiatief van de grond komt door enthousiaste bewoners die samen willen werken om er een succes van te maken. We leren in de pilot dat als iemand zijn auto wegdoet, we mobiliteit moeten garanderen. De bewoner heeft vertrouwen nodig in de beschikbaarheid van het alternatief. Als dat vertrouwen er is, dan zullen veel mensen auto’s gaan delen. Voordelig autorijden en aandacht voor het klimaat gaan dan hand in hand.”

Resultaten
Tijdens de pilotfase (van juni 2018 tot december 2019) is er in 7 elektrische iZoof auto’s gereden door circa 130 deelnemers. 41 deelnemers hebben hun fossiele auto opgegeven, netto zijn er 34 minder auto’s in het straatbeeld te vinden.

Dit heeft 510 m2 aan parkeerruimte opgeleverd en een emissiebesparing van 20.168.460 gram CO2,wat neerkomt op de opname van ruim 2.000 bomen per jaar. En tevens heeft dit een schonere lucht opgeleverd met 4.654 gram minder fijnstof en 15.514 gram minder stikstofoxiden. Opvallend is de hoge inzet van vrijwilligers tijdens de pilot.

Uitrol naar hele stad
Er is grote interesse in dit elektrisch autodelen in andere wijken in Haarlem en bij woningcorporaties voor bestaande – en nieuwbouw. De werkgroep van iZoof Car Sharing merkt en voelt potentie bij alle betrokkenen in de pilotwijken en daarbuiten. Deze potentie willen de bewoners heel graag uitbouwen. Daarom willen zij samen met Spaarnelanden dit initiatief omzetten naar een structureel initiatief voor de hele stad. In het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doen’ van de Gemeente Haarlem wordt de ambitie uitgesproken om vaart te zetten achter de ontwikkelingen om de stad toekomstbestendig te maken op het gebied van duurzaamheid, energie en mobiliteit. iZoof Car Sharing sluit aan bij deze ambitie. Het project bevindt zich momenteel in de transitiefase en besluitvorming over het vervolg moet nog plaatsvinden.

Over iZoof Car Sharing
Het project is een burgerinitiatief dat samen met onderhoudsbedrijf Spaarnelanden elektrische deelauto’s voor bewoners realiseert. iZoof Car Sharing is onderdeel van iZoof Public Drive, dat vormen van duurzame mobiliteit met elkaar verbindt. Dankzij iZoof kunnen mensen blijven genieten van mobiliteit, zonder dat ze nog een eigen auto nodig hebben. Naast autodelen voorziet iZoof Public Drive in elektrisch personenwagenvervoer, elektrisch goederenvervoer en mobiliteitshubs. De organisatie is een Social Enterprise; mensen die bij iZoof werken, hebben op enigerlei wijze een afstand tot de arbeidsmarkt. De bewoners en ondernemers zijn sterk betrokken bij de organisatie.