Polderwarmte mag voor het Haarlemse businesspark Waarderpolder een warmtenet ontwikkelen en gaan exploiteren. Het doel is dat in 2040 minimaal 80% van de daar gevestigde bedrijven op dit duurzame warmtenet is aangesloten. Polderwarmte is al sinds 2018 in de Waarderpolder actief,

Na het doorlopen van de officiële aanbestedingsprocedure die door de gemeente Haarlem en de Industriekring Haarlem in het voorjaar van 2022 is uitgeschreven, is de keuze gevallen op het consortium onder leiding van Polderwarmte. Mireille Bedeschi van Polderwarmte: “We zijn we er buitengewoon trots op dat ons deze mooie opdracht wordt toevertrouwd. We zullen ondernemers op Waarderpolder een aantrekkelijk aanbod doen voor een aansluiting op het warmtenet. Dat maakt het voor ondernemers haalbaar wordt om een nog grotere stap naar verduurzaming te zetten.” Polderwarmte is al sinds 2018 actief in de Waarderpolder.

Mireille Bedeschi:”We zullen de ondernemers een aantrekkelijk aanbod doen”

Consortium
Bedeschi laat weten dat het aanbestedingstraject heel intensief was. “De gemeente en de industriekring hebben een fors eisenpakket neergelegd, maar gelukkig heeft ons aanbod hen overtuigd. We hebben hiervoor een consortium gevormd met verschillende partijen zodat we hebben verzekerd dat alle benodigde mankracht en middelen ook daadwerkelijk beschikbaar is voor het kunnen realiseren van dit warmtenet.

100% duurzame warmte
Polderwarmte zet in op 100% duurzame warmte. “Dat maakt ons echt uniek”, aldus Bedeschi. “We hebben maar één aanbod: het duurzame fossielvrije aanbod. Dat maakt ons innovatief en vooruitstrevend naast het feit dat we ook een uiterst serieuze professionele en ervaren partij zijn. We zijn partner van het platform Energie voor Elkaar zodat we vanuit dat netwerk kennis, expertise over de van duurzame warmtebronnen en voldoende financiële zekerheid kunnen inbrengen. Samen met onze consortiumpartners van ZON-Transitie Support, Nijkamp Aanneming en Energie voor Elkaar gaan we er een mooi warmtenet van maken.”

Het officiële moment van ondertekening van de overeenkomst is 7 juli. “Vanaf dat moment gaan we de volgende ontwikkelfase in.”

Bron: Persbericht Polderwarmte