De MRA zet in op circulair inkopen, van 10% in 2022 naar 100% in 2030. Een handreiking biedt een aantal uitgangspunten om die ambitie te vertalen naar een aanbestedingstraject.

De MRA Roadmap Circulair Inkopen en Opdrachtgeverschap schetst een 10-stappenplan om de juiste randvoorwaarden voor circulair inkopen binnen de diverse publieke opdrachtgevers te creëren. Om vervolgens binnen een specifiek project succesvol circulair in te kopen, is ook een bepaalde aanpak nodig.

De ‘Handreiking Klimaatneutrale en Circulaire Inkoop’ formuleert hiertoe een aantal uitgangspunten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie fasen van een inkooptraject: 1) Voorbereiding, 2) Aanbesteding, en 3) Contracteren en contractmanagement. Voor het realiseren van (hoge) circulaire ambities in projecten is het belangrijk dat het reguliere inkoopinstrumentarium op orde is. Wanneer dat het geval is, kan inkoop een serieuze bijdrage leveren aan de grote opgaven waar we als maatschappij voor staan – onder andere op klimaat en circulaire economie. Een goede relatie met marktpartijen is hiervoor essentieel, net als de bereidheid om kritisch te kijken naar de eigen werkwijze en bestaande specificaties. Ook is het van belang dat een projectteam de circulaire ambities gezamenlijk doorleeft, hiervoor intern draagvlak creëert en zorgt voor het vasthouden van de ingezette lijn.

De handreiking bevat per fase van een inkooptraject een aantal leidende principes. Deze principes kunnen afhankelijk van de behoefte en de context van een inkooptraject worden toegepast en zullen de kans op succes ten aanzien van de circulaire ambities aanzienlijk vergroten.

Handreiking Klimaatneutrale en Circulaire Inkoop >>