Circulair bouwen is voor alle MRA-partners een uitdaging. De gratis ‘Handreiking Tenderen voor circulaire woningbouw’ geeft gemeenten tips en praktijkvoorbeelden om via tenderen te sturen op een lage milieu-impact, in samenwerking met de markt.

Gemeenten zijn belangrijk als opdrachtgevers voor woningbouwlocaties. Via een tenderprocedure kunnen zij marktpartijen kaders en randvoorwaarden voor duurzame gebiedsontwikkeling en circulair bouwen meegeven, een lage milieuprestatie-eis (MPG) stimuleren, en tegelijk de markt ruimte geven, uitdagen en de innovatiekracht van de bouwsector optimaal gebruiken. Naast circulariteit zijn er natuurlijk ook nog de nodige andere beleidsdoelen. Zoals de energietransitie, aardgasafkoppeling, biodiversiteit, klimaatadaptatie, CO2 en stikstof.

De handreiking laat zien dat circulair uitvragen met een lage MPG kan, dat gemeenten hier al ervaring mee opdoen, wat we van die voorbeelden kunnen leren en hoe gemeenten dat het beste kunnen aanpakken. Handige informatie voor wethouders, projectleiders en inkopers van gemeenten, maar ook voor projectontwikkelaars, woningcorporaties, beleggers en bouwers. Nu al werken met een lage MPG betekent ook een voorsprong voor de koplopers.

De handreiking biedt 10 lessen, 20 tips en 11 voorbeelden uit de huidige praktijk. Een mix van laagbouw en hoogbouw, grote en kleine gemeenten, en diverse inschrijvende marktpartijen. Die laten zien dat circulair bouwen leidt tot goede, comfortabele en mooie woningen. De ‘Handreiking Tenderen voor circulaire woningbouw’ is een uitgave van Transitieteam Circulaire Bouweconomie, ontwikkeld door Merosch in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De handreiking is hier gratis te downloaden.

Bron: cirkelstad.nl