De MRA wacht een enorme nieuwbouwopgave. Op zichzelf al een uitdaging van formaat. De lat ligt extra hoog gezien de breed gedeelde wens om volop in te zetten op duurzaamheid. Maar wat betreft wethouder Lex Scholten van Diemen, voorzitter van het MRA-portefeuillehouderoverleg Wonen, komt daar nog een flink onsje bij. “Door in te zetten op houtbouw vangen we twee vliegen in één klap. We maken de woningbouw dan circulair én duurzaam tegelijk.”

Nog niet zo lang geleden wisten we niet beter: voor het bouwen van woningen gebruik je vooral veel hout. De Zaanse Schans, maar ook veel huizen in bijvoorbeeld Waterland en Durgerdam, zijn hier mooie voorbeelden van. Lex Scholten pleit voor een revival van deze oude bouwstijl, maar dan wel geschoeid op volstrekt nieuwe leest. “Hout is een geweldig circulair product, dat niet of nauwelijks nadelen heeft. De voordelen spreken des te meer aan. Het duurzame bouwmateriaal heeft vele toepassingsmogelijkheden en is een serieuze vervanger voor beton en staal. “Dat betekent een flinke vermindering  van de CO2-uitstoot van onze bouwopgave. Ook heeft het een isolerende werking. En vergeet niet dat het product binnen- en buitenshuis populair is. Het materiaal spreekt aan.” Randvoorwaarde is wel dat het hout afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.

Wethouder Lex Scholten: “Hout is een geweldig circulair product”

Volume biedt kansen
Jammer in dit verband is dat Nederland nauwelijks meer gewend is om met hout te bouwen. “Dat moeten we opnieuw onder de knie zien te krijgen. Kennisdeling is in dit stadium in mijn ogen één van de belangrijkste componenten om van deze uitdaging een succes te maken. Door samen projecten aan te gaan, kunnen we van elkaar leren.” De enorme bouwopgave van de MRA ziet hij in dit licht niet als belemmering, integendeel. “Het feit dat we heel veel moeten bouwen, schept juist kansen om houtbouw een centrale plek te geven. Het gaat immers om enorme aantallen.”

Volume maken
Scholten is dan ook blij dat alles er op wijst dat de MRA de lat hoog gaat leggen. Tijdens de laatste Duurzame Top is afgesproken aan te koersen om vanaf 2025 minimaal 20% uit hout te bouwen. “Dit is een hele forse ambitie. We zullen hiervoor alles uit de kast moeten halen, te meer daar veel woningbouwtrajecten een lange aanlooptijd hebben.” Toch kan juist zo’n forse stip op de horizon volgens hem voor een versnelling zorgen. Het fungeert voor de markt immers als wenkend perspectief. “Dit betekent dat we als regio eisen kunnen stellen. We hoeven dus geen compromissen te sluiten. De markt gaat vanzelf wel meebewegen. Op die manier krijgen we steeds meer grip op de productie van complete componenten. Daardoor ontstaat volume met alle kostenvoordelen vandien. Wellicht leidt dit zelfs tot een versnelling van ons bouwprogramma.”

Greendeal Houtbouw
Het is de bedoeling dat de MRA haar ambities vastlegt in de Green Deal Houtbouw. Deze kan dan al tijdens de derde Duurzaamheid Top worden ondertekend. Scholten hoopt zijn collega-bestuurders de komende maanden te overtuigen van het belang van het gestelde doel. “Het besef dat grondstoffen eindig zijn, vergt een flinke wijziging in ons denken. Er is denk ik op dat punt eigenlijk maar één partij die het voortouw kan nemen en dat is de overheid. Wij kunnen met zijn alle de vraagkant stimuleren en marktpartijen uitdagen. Als wij niet beginnen, weet ik zeker dat deze ontwikkeling veel later van de grond komt.” Hij hoopt dan ook van harte dat de MRA de ambitie omarmt. “Te meer daar je met zoveel partijen aan het roer al snel voorbeelden krijgt van zowel succes als van falen. Daar kun je vervolgens met elkaar ontzettend veel van leren.”

Circulair ‘gewoon’ maken
Wat hem betreft kan de spa niet snel genoeg de grond ingaan. “Laten we daar beginnen waar we zelf grondeigenaar zijn. Vervolgens kunnen we meteen de eisen opschroeven. Ik herhaal het nog een keer, als MRA zijn we in staat een markt voor houtbouw te creëren. Laten we hiervoor gaan en partijen uitdagen om mooie producten te ontwikkelen die passen bij de circulaire ontwikkeling die we voorstaan.” Overigens verwacht hij niet dat de ambitie door een MRA-bestuurder wordt teruggeschroefd. “Het onderwerp leeft enorm, dat bleek ook tijdens de laatste Duurzaamheid Top. Ik vind het fantastisch dat iedereen zo enthousiast is om circulair ‘gewoon’ te maken!”